การโปรแกรมหุ่นยนต์อุตสาหกรรม (EPSON) ระดับพื้นฐาน

23-ROB-80

Basic
วัตถุประสงค์

  - อธิบายประเภทของหุ่นยนต์อุตสาหกรรมได้

  - ระบุตำแหน่งระบบพิกัดได้

  - ปรับตั้งค่าพื้นฐานหุ่นยนต์ได้

  - เขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ในระดับพื้นฐานได้

  - สำรองข้อมูลและโหลดได้

ผู้ควรเข้ารับการอบรม

  - มีความรู้พื้นฐานด้านเครื่องจักรและระบบอัตโนมัติ

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม

  - มีความรู้พื้นฐานด้านเครื่องจักรและระบบอัตโนมัติ

เครื่องจักร/อุปกรณ์หลัก ประกอบการฝึกอบรม

  - หุ่นยนต์ยี่ห้อ EPSON

  - เครื่องคอมพิวเตอร์

เนื้อหาหลักสูตร

- เทคโนโลยีหุ่นยนต์

- หุ่นยนต์และตัวควบคุม

- การสอนและบันทึกจุด

- การใช้งานโปรแกรม EPSON RC + 7.0

- คำสั่งพื้นฐานในการสั่งงาน 

- การตั้งค่าของหุ่นยนต์

- การสำรองข้อมูลและโหลด

ระยะเวลาการอบรม

2 วัน

จำนวนผู้เข้าอบรม

4 คน

ค่าอบรม/ท่าน

10,000 ฿

- สมัครคอร์ส -

ข้อมูลลูกค้า
จำนวนผู้เข้าอบรม

ตัวเลือกห้อง
จำนวน

จำนวน คืน

จำนวน

จำนวน คืน


ยอดรวมสุทธิ (ไม่รวม VAT 7%)

10,000 ฿


หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

สถาบันไทย-เยอรมัน

700/1 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ถ.บางนา-ตราด กม. 57 ต.คลองตำหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
ติดต่อเรา
crm_dept@tgi.mail.go.th
038-215033-39, 033-266040-44