คาร์ทริดวาล์วในระบบไฮดรอลิก

21-HYD-14

Basic
วัตถุประสงค์

  เพื่อพัฒนาความสามารถในการออกแบบ และวิเคราะห์ คาร์ทริดวาล์วที่ออกแบบขึ้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ความแม่นยำและความปลอดภัยสำหรับนำไปใช้ปรับปรุงระบบไฮดรอลิกให้ดียิ่งขึ้น

ผู้ควรเข้ารับการอบรม

  1. ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรระบบไฮดรอลิกพื้นฐาน (21-HYD-10) หรือ

  2. ผู้ที่มีความรู้พื้นฐานและประสบการณ์ด้านไฮดรอลิกและไฟฟ้า

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม

  1. ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรระบบไฮดรอลิกพื้นฐาน (21-HYD-10) หรือ

  2. ผู้ที่มีความรู้พื้นฐานและประสบการณ์ด้านไฮดรอลิกและไฟฟ้า

เครื่องจักร/อุปกรณ์หลัก ประกอบการฝึกอบรม

  1. Festo  Hydraulic  equipment        4  ชุด

  2. Cartridge  valve  equipment         4  ชุด

เนื้อหาหลักสูตร

1. ประเภทและหลักการทำงานของคาร์ทริดวาล์ว

2. โครงสร้างของคาร์ทริดชนิดสวม (Slip–in) และแบบขันเกลียว  (Screw  in)

3. การนำคาร์ทริดไปใช้ในการควบคุมทิศทางความดัน และอัตราการไหล

4. การออกแบบวงจรที่นำคาร์ทริดวาล์วไปประยุกต์  ใช้งานด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์

ระยะเวลาการอบรม

2 วัน

จำนวนผู้เข้าอบรม

8 คน

ค่าอบรม/ท่าน

6,500 ฿

- สมัครคอร์ส -

ข้อมูลลูกค้า
จำนวนผู้เข้าอบรม

ตัวเลือกห้อง
จำนวน

จำนวน คืน

จำนวน

จำนวน คืน


ยอดรวมสุทธิ (ไม่รวม VAT 7%)

6,500 ฿


หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

สถาบันไทย-เยอรมัน

700/1 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ถ.บางนา-ตราด กม. 57 ต.คลองตำหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
ติดต่อเรา
crm_dept@tgi.mail.go.th
038-215033-39, 033-266040-44