การใช้ PLC (OMRON) ควบคุมระบบไฮดรอลิกไฟฟ้า

21-HYD-22

Basic
วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้มีความรู้และทักษะในการใช้  PLC   เพื่อควบคุมระบบไฮดรอลิก

  2. เพื่อให้มีทักษะในการปรับตั้งค่าพารามิเตอร์ ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องและสอดคล้องกับลักษณะงานในอุตสาหกรรม

ผู้ควรเข้ารับการอบรม

  ผู้ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรระบบควบคุมไฮดรอลิกไฟฟ้า  (21-HYD-21) หรือ หลักสูตรระบบควบคุมนิวแมติกไฟฟ้า (21-PNE-21)   หรือผู้มีความรู้และประสบการณ์ในงานด้านไฮดรอลิกไฟฟ้ามาไม่น้อยกว่า 3 ปี

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม

  ผู้ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรระบบควบคุมไฮดรอลิกไฟฟ้า  (21-HYD-21) หรือ หลักสูตรระบบควบคุมนิวแมติกไฟฟ้า (21-PNE-21)   หรือผู้มีความรู้และประสบการณ์ในงานด้านไฮดรอลิกไฟฟ้ามาไม่น้อยกว่า 3 ปี

เครื่องจักร/อุปกรณ์หลัก ประกอบการฝึกอบรม

  1. FESTO Hydraulic equipment 4 ชุด 

  2. PLC OMRON CJ2M CPU      4 ชุด

  3. CX-program V. 6

เนื้อหาหลักสูตร

1. เทคโนโลยี  PLC  และ อุปกรณ์ประกอบ

2. อุปกรณ์ Input/Output ที่ใช้กับระบบอัตโนมัติที่ควบคุมด้วย  PLC

3. การเปรียบเทียบคุณลักษณะของอุปกรณ์ต่าง ๆ

4. ภาษาของโปรแกรมควบคุม PLC แต่ละแบบตามมาตรฐาน IEC 1131-3

5. พื้นฐานของภาษาแลดเดอร์

6. พื้นฐานของ Analog Function

7. โครงสร้างของหน่วยควบคุมและหน่วยจ่ายกำลังไฟฟ้าของ PLC

8. การแก้ปัญหาของระบบอัตโนมัติที่ควบคุมด้วย PLC 

9. การใช้งาน  CX-Program

ระยะเวลาการอบรม

3 วัน

จำนวนผู้เข้าอบรม

8 คน

ค่าอบรม/ท่าน

11,500 ฿

- สมัครคอร์ส -

ข้อมูลลูกค้า
จำนวนผู้เข้าอบรม

ตัวเลือกห้อง
จำนวน

จำนวน คืน

จำนวน

จำนวน คืน


ยอดรวมสุทธิ (ไม่รวม VAT 7%)

11,500 ฿


หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

สถาบันไทย-เยอรมัน

700/1 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ถ.บางนา-ตราด กม. 57 ต.คลองตำหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
ติดต่อเรา
crm_dept@tgi.mail.go.th
038-215033-39, 033-266040-44