การเชื่อมโยงข้อมูลสำหรับเครื่อง CNC เพื่อรองรับระบบการผลิตอัจฉริยะ

41-SMF-01

Intermediate
วัตถุประสงค์

  ผู้เข้าฝึกอบรมได้รับความรู้ และสามารถ

  อธิบายถึงเทคโนโลยีของระบบ IOT ที่เกี่ยวข้องกับเครื่องจักร CNC ได้

  2.อธิบายระบบการจัดการข้อมูลของการเชื่อมต่อกับเครื่องจักร CNC ได้

  3.เลือกใช้วิธีการเชื่อมต่อเครื่องจักร CNC ได้อย่างเหมาะสม

  4.กำหนดวิธีการเชื่อมต่อและส่งข้อมูล NC Files ไปยังเครื่องจักร CNC ได้อย่างถูกต้อง

  5.กำหนดวิธีการเชื่อมต่อเพื่อตรวจจับข้อมูลจากเครื่อง CNC ได้อย่างถูกต้อง

ผู้ควรเข้ารับการอบรม

  1.มีความรู้หรือประสบการณ์ในการใช้เครื่อง CNC

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม

  1.มีความรู้หรือประสบการณ์ในการใช้เครื่อง CNC

เครื่องจักร/อุปกรณ์หลัก ประกอบการฝึกอบรม

  1.คอมพิวเตอร์

  2.Software ที่ใช้ในการต่อเชื่อม

  3.เครื่องจักร CNC / ชุดฝึกของเครื่องจักร

เนื้อหาหลักสูตร

1.เทคโนโลยีของระบบ IOT ที่เกี่ยวข้องกับเครื่องจักร CNC

2.องค์ประกอบในการเชื่อมต่อกับเครื่องจักร CNC

3.หลักการทำงานของเครื่องจักร CNC เบื้องต้น

4.ระบบการจัดการข้อมูลการผลิตด้วยเครื่องจักร CNC

5.รูปแบบการเชื่อมต่อกับเครื่องจักร CNC

6.การส่งข้อมูล NC Files ไปยังเครื่องจักร CNC

7.การตรวจจับ (Monitor) ข้อมูลจากเครื่องจักร CNC

8.วิธีการประมวลผลข้อมูลเบื้องต้น

ระยะเวลาการอบรม

2 วัน

จำนวนผู้เข้าอบรม

12 คน

ค่าอบรม/ท่าน

6,500 ฿

- สมัครคอร์ส -

ข้อมูลลูกค้า
จำนวนผู้เข้าอบรม

ตัวเลือกห้อง
จำนวน

จำนวน คืน

จำนวน

จำนวน คืน


ยอดรวมสุทธิ (ไม่รวม VAT 7%)

6,500 ฿

สำหรับผู้ที่ผ่านการเรียนระดับพื้นฐาน

หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

สถาบันไทย-เยอรมัน

700/1 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ถ.บางนา-ตราด กม. 57 ต.คลองตำหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
ติดต่อเรา
crm_dept@tgi.mail.go.th
038-215033-39, 033-266040-44