เทคโนโลยีเครื่อง CNC อัจฉริยะ ด้วยการประยุกต์ใช้หุ่นยนต์ร่วม

41-SMF-02

Intermediate
วัตถุประสงค์

  1.อธิบายกระบวนการของระบบอัตโนมัติที่ใช้งานระหว่างเครื่องจักร CNC และหุ่นยนต์ ได้

  2.ออกแบบและเลือกใช้หุ่นยนต์สำหรับเครื่องกลึง CNC ได้อย่างเหมาะสม

  3.ควบคุมหุ่นยนต์และการใช้งานขั้นพื้นฐาน ได้อย่างถูกต้อง

  4.กำหนดวิธีการเชื่อมต่อระหว่างหุ่นยนต์ และเครื่องกลึง CNC ได้อย่างถูกต้อง

  5.บอกวิธีการบำรุงรักษาหุ่นยนต์และอุปกรณ์ของหุ่นยนต์ เช่น Controller, Gear, โครงสร้างแขนหุ่นยนต์ได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย

ผู้ควรเข้ารับการอบรม

  1.มีความรู้หรือประสบการณ์ในการใช้เครื่องจักร CNC และหุ่นยนต์

  2.มีความรู้หรือประสบการณ์ระบบอัตโนมัติ หรือระบบควบคุม ไฟฟ้า

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม

  1.มีความรู้หรือประสบการณ์ในการใช้เครื่องจักร CNC และหุ่นยนต์

  2.มีความรู้หรือประสบการณ์ระบบอัตโนมัติ หรือระบบควบคุม ไฟฟ้า

เครื่องจักร/อุปกรณ์หลัก ประกอบการฝึกอบรม

  1.คอมพิวเตอร์

  2.เครื่องกลึง CNC

  3.Robot

  4.โปรแกรมการควบคุมของ Syntec

เนื้อหาหลักสูตร

1.แนะนำระบบอัตโนมัติเบื้องต้น การใช้งานในภาคอุตสาหกรรม

2.การออกแบบและเลือกใช้หุ่นยนต์สำหรับเครื่องกลึง CNC

3.การควบคุมหุ่นยนต์และการใช้งานขั้นพื้นฐาน

4.การรับสัญญาณและสั่งงานควบคุม  Input/Output

5.การเชื่อมต่อระหว่างหุ่นยนต์ และ เครื่องกลึง CNC (การดึง-ส่งสัญญาณระหว่างเครื่องจักรกับหุ่นยนต์)

6.การบำรุงรักษาหุ่นยนต์และอุปกรณ์ของหุ่นยนต์ เช่น Controller, Gear, โครงสร้างแขนหุ่นยนต์

ระยะเวลาการอบรม

3 วัน

จำนวนผู้เข้าอบรม

12 คน

ค่าอบรม/ท่าน

8,000 ฿

- สมัครคอร์ส -

ข้อมูลลูกค้า
จำนวนผู้เข้าอบรม

ตัวเลือกห้อง
จำนวน

จำนวน คืน

จำนวน

จำนวน คืน


ยอดรวมสุทธิ (ไม่รวม VAT 7%)

8,000 ฿

สำหรับผู้ที่ผ่านการเรียนระดับพื้นฐาน

หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

สถาบันไทย-เยอรมัน

700/1 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ถ.บางนา-ตราด กม. 57 ต.คลองตำหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
ติดต่อเรา
crm_dept@tgi.mail.go.th
038-215033-39, 033-266040-44