เทคโนโลยีเครื่อง CNC อัจฉริยะ ด้วยการเขียนโปรแกรมร่วมกับหุ่นยนต์

41-SMF-03

Intermediate
วัตถุประสงค์

  1.เขียนโปรแกรมควบคุมการเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์ที่เชื่อมต่อกับเครื่องจักร CNC ได้

  2.กำหนดเงื่อนไขการทำงานของหุ่นยนต์สำหรับเครื่องกลึง CNC ได้อย่างเหมาะสม

  3.เขียนคำสั่งงานและควบคุมอุปกรณ์ภายนอกโดยใช้หุ่นยนต์ควบคุมได้อย่างถูกต้อง

  4.เขียนคำสั่งพิเศษ (PLC) เพิ่มเติมสำหรับหุ่นยนต์ และเครื่องกลึง CNC ได้อย่างถูกต้อง

ผู้ควรเข้ารับการอบรม

  1.มีความรู้หรือประสบการณ์ในการใช้เครื่องจักร CNC และหุ่นยนต์

  2.มีความรู้หรือประสบการณ์ระบบอัตโนมัติ หรือระบบควบคุม ไฟฟ้า

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม

  1.มีความรู้หรือประสบการณ์ในการใช้เครื่องจักร CNC และหุ่นยนต์

  2.มีความรู้หรือประสบการณ์ระบบอัตโนมัติ หรือระบบควบคุม ไฟฟ้า

เครื่องจักร/อุปกรณ์หลัก ประกอบการฝึกอบรม

  1.คอมพิวเตอร์

  2.เครื่องกลึง CNC

  3.Robot

  4.โปรแกรมการควบคุมของ Syntec

เนื้อหาหลักสูตร

1.การเขียนโปรแกรมควบคุมการเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์

2.การเขียนเงื่อนไขการทำงานของหุ่นยนต์

3.การเขียนคำสั่งงานและควบคุมอุปกรณ์ภายนอกโดยใช้หุ่นยนต์ควบคุม

4.การเขียนโปรแกรมสำเร็จรูป ประเภท พาเลท สำหรับหยิบวางชิ้นงานหลายชิ้น

5.การเขียนคำสั่งพิเศษ (PLC) เพิ่มเติมสำหรับหุ่นยนต์

ระยะเวลาการอบรม

1 วัน

จำนวนผู้เข้าอบรม

12 คน

ค่าอบรม/ท่าน

3,300 ฿

- สมัครคอร์ส -

ข้อมูลลูกค้า
จำนวนผู้เข้าอบรม

ตัวเลือกห้อง
จำนวน

จำนวน คืน

จำนวน

จำนวน คืน


ยอดรวมสุทธิ (ไม่รวม VAT 7%)

3,300 ฿

สำหรับผู้ที่ผ่านการเรียนระดับพื้นฐาน

หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

สถาบันไทย-เยอรมัน

700/1 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ถ.บางนา-ตราด กม. 57 ต.คลองตำหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
ติดต่อเรา
crm_dept@tgi.mail.go.th
038-215033-39, 033-266040-44