หลักการออกแบบแม่พิมพ์ปั๊มเหล็ก High Tensile

42-TDT-34

Intermediate
วัตถุประสงค์

  1.อธิบายสมบัติของ High Tensile Strength Steel ที่ส่งผลกระทบกับความสามารถในการขึ้นรูปได้

  2.อธิบายหลักการออกแบบแม่พิมพ์ปั๊มเหล็ก      High tensile ได้

  3.เลือกวัสดุและการเคลือบ ได้อย่างเหมาะสม

ผู้ควรเข้ารับการอบรม

  มีประสบการณ์ทำงานเกี่ยวข้องกับการผลิตแม่พิมพ์และชิ้นงานปั๊มโลหะแผ่น

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม

  มีประสบการณ์ทำงานเกี่ยวข้องกับการผลิตแม่พิมพ์และชิ้นงานปั๊มโลหะแผ่น

เครื่องจักร/อุปกรณ์หลัก ประกอบการฝึกอบรม

  -

เนื้อหาหลักสูตร

1.สมบัติของ High Tensile Strength Steel

2.ความสามารถในการขึ้นรูป เหล็ก High Tensile และ Springback

3.การออกแบบแม่พิมพ์ปั๊มเหล็ก High Tensile

4.การเลือกวัสดุทำพิมพ์ และการเคลือบผิว

ระยะเวลาการอบรม

1 วัน

จำนวนผู้เข้าอบรม

12 คน

ค่าอบรม/ท่าน

3,500 ฿

- สมัครคอร์ส -

ข้อมูลลูกค้า
จำนวนผู้เข้าอบรม

ตัวเลือกห้อง
จำนวน

จำนวน คืน

จำนวน

จำนวน คืน


ยอดรวมสุทธิ (ไม่รวม VAT 7%)

3,500 ฿


หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

สถาบันไทย-เยอรมัน

700/1 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ถ.บางนา-ตราด กม. 57 ต.คลองตำหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
ติดต่อเรา
crm_dept@tgi.mail.go.th
038-215033-39, 033-266040-44