การควบคุมคุณภาพแม่พิมพ์ปั๊มโลหะเพื่อการส่งมอบ

46-MNT-02

Intermediate
วัตถุประสงค์

    1. อธิบายกระบวนการควบคุมการผลิตแม่พิมพ์ปั๊มโลหะให้ได้คุณภาพและมีประสิทธิภาพ 

ผู้ควรเข้ารับการอบรม

    1. ผู้ที่มีประสบการณ์ในงาน การผลิตแม่พิมพ์ปั๊มโลหะระดับหัวหน้างานขึ้นไป

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม

    1. ผู้ที่มีประสบการณ์ในงาน การผลิตแม่พิมพ์ปั๊มโลหะระดับหัวหน้างานขึ้นไป

เครื่องจักร/อุปกรณ์หลัก ประกอบการฝึกอบรม

    -

เนื้อหาหลักสูตร

1.การรับและทวบทวนข้อกำหนดแม่พิมพ์

2.สาระสำคัญของแบบแม่พิมพ์และการนำไปใช้

3.การวางแผนและควบคุมการผลิตแม่พิมพ์

4.การตรวจสอบ Static & Dynamic ก่อนและระหว่างการทดลองแม่พิมพ์                      

5.การตรวจสอบคุณภาพชิ้นงานตามข้อกำหนดของลูกค้าและการส่งมอบแม่พิมพ์

ระยะเวลาการอบรม

1 วัน

จำนวนผู้เข้าอบรม

12 คน

ค่าอบรม/ท่าน

2,900 ฿

- สมัครคอร์ส -

ข้อมูลลูกค้า
จำนวนผู้เข้าอบรม

ตัวเลือกห้อง
จำนวน

จำนวน คืน

จำนวน

จำนวน คืน


ยอดรวมสุทธิ (ไม่รวม VAT 7%)

2,900 ฿

สำหรับผู้ที่ผ่านการเรียนระดับพื้นฐาน

หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

สถาบันไทย-เยอรมัน

700/1 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ถ.บางนา-ตราด กม. 57 ต.คลองตำหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
ติดต่อเรา
crm_dept@tgi.mail.go.th
038-215033-39, 033-266040-44