เทคโนโลยีแม่พิมพ์ Die Forging

42-DFT-01

Basic
วัตถุประสงค์

  1. อธิบายกระบวนการและหลักการทำงานของแม่พิมพ์ทุบขึ้นรูปโลหะได้

  2. อธิบายพฤติกรรมการไหลของวัสดุชิ้นงานระหว่างกระบวนการทุบขึ้นรูปโลหะได้

  3. อธิบายปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อกระบวนการทุบขึ้นรูปโลหะได้

ผู้ควรเข้ารับการอบรม

     ผู้ที่มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตแม่พิมพ์และชิ้นงานทุบขึ้นรูปโลหะ

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม

     ผู้ที่มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตแม่พิมพ์และชิ้นงานทุบขึ้นรูปโลหะ

เครื่องจักร/อุปกรณ์หลัก ประกอบการฝึกอบรม

  1. แม่พิมพ์ทุบขึ้นรูปโลหะ

  2. ตัวอย่างชิ้นงาน

เนื้อหาหลักสูตร

1. หลักการทุบขึ้นรูปชิ้นงานโลหะก้อนด้วยแม่พิมพ์ปิดและแม่พิมพ์เปิด

2. การเตรียมชิ้นงานทุบขึ้นรูป

3. ทฤษฏีการไหลของวัสดุระหว่างการขึ้นรูป

4. ชนิดและส่วนประกอบของแม่พิมพ์

5. เครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตชิ้นงานทุบขึ้นรูป

6. วัสดุชิ้นงานและวัสดุแม่พิมพ์ทุบขึ้นรูป

ระยะเวลาการอบรม

2 วัน

จำนวนผู้เข้าอบรม

12 คน

ค่าอบรม/ท่าน

7,000 ฿

- สมัครคอร์ส -

ข้อมูลลูกค้า
จำนวนผู้เข้าอบรม

ตัวเลือกห้อง
จำนวน

จำนวน คืน

จำนวน

จำนวน คืน


ยอดรวมสุทธิ (ไม่รวม VAT 7%)

7,000 ฿


หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

สถาบันไทย-เยอรมัน

700/1 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ถ.บางนา-ตราด กม. 57 ต.คลองตำหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
ติดต่อเรา
crm_dept@tgi.mail.go.th
038-215033-39, 033-266040-44