การใช้งานหุ่นยนต์อุตสาหกรรม (ABB)

23-ROB-70

Basic
วัตถุประสงค์

  เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมได้รับความรู้เกี่ยวกับความสำคัญของความปลอดภัยงานหุ่นยนต์ การเปิดระบบและเริ่มต้นใช้งาน การควบคุมหุ่นยนต์อุตสาหกรรมที่ถูกต้องโดยใช้แป้นควบคุม สามารถปรับเปลี่ยนตำแหน่งและท่าทางของหุ่นยนต์และนำไปใช้ในคำสั่งการเคลื่อนที่สู่ตำแหน่งต่างๆด้วยเส้นทางแบบต่างๆได้เช่น การเคลื่อนแบบเส้นตรง การเคลื่อนที่แบบเส้นโค้ง และอื่นๆ สามารถบันทึกคำสั่งการเคลื่อนที่ลงในไฟล์งานเพื่อเรียกใช้ทำงานอย่างอัตโนมัติ ได้

ผู้ควรเข้ารับการอบรม

  วุฒิด้านวิชาอุตสาหกรรมระดับปวช.ขึ้นไป หรือ

  มีประสปการณ์ในด้านอุตสาหกรรม 2ปีขึ้นไป

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม

  วุฒิด้านวิชาอุตสาหกรรมระดับปวช.ขึ้นไป หรือ

  มีประสปการณ์ในด้านอุตสาหกรรม 2ปีขึ้นไป

เครื่องจักร/อุปกรณ์หลัก ประกอบการฝึกอบรม

    1. ชุดควบคุม IRC5                                  2  ชุด

    2. แขนกลหุ่นยนต์                                    2  แขน

    3. แป้นทำโปรแกรม                                 2 ชุด

เนื้อหาหลักสูตร

1. เทคโนโลยีหุ่นยนต์และระบบหุ่นยนต์

2. ความปลอดภัยงานหุ่นยนต์

3. คุณสมบัติของชุดควบคุมหุ่นยนต์และหุ่นยนต์ABB

4. การใช้งานFlexPendant

5. ระบบพิกัด และการเคลื่อนหุ่นยนต์ABBในระบบพิกัดต่างๆ

6. การตั้งTool, พิกัดtool และ พิกัดWork object

7. การเขียนโปรแกรมเพื่อสั่งการเคลื่อนที่หุ่นยนต์ABB ด้วยภาษาRAPID เช่น

- การระบุ บันทึกและใช้งานตำแหน่ง

     - ชุดคำสั่งการเคลื่อนที่แบบข้อ(Joint)

           - ชุดคำสั่งการเคลื่อนที่แบบเชิงเส้น(Linear)

           - ชุดคำสั่งการเคลื่อนที่แบบเส้นโค้ง(Circular)

           - ชุดคำสั่ง Offset

ระยะเวลาการอบรม

2 วัน

จำนวนผู้เข้าอบรม

6 คน

ค่าอบรม/ท่าน

13,000 ฿

- สมัครคอร์ส -

ข้อมูลลูกค้า
จำนวนผู้เข้าอบรม

ตัวเลือกห้อง
จำนวน

จำนวน คืน

จำนวน

จำนวน คืน


ยอดรวมสุทธิ (ไม่รวม VAT 7%)

13,000 ฿


หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

สถาบันไทย-เยอรมัน

700/1 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ถ.บางนา-ตราด กม. 57 ต.คลองตำหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
ติดต่อเรา
crm_dept@tgi.mail.go.th
038-215033-39, 033-266040-44