การตรวจสอบและบำรุงรักษาแม่พิมพ์ Hot Forging

42-DFT-21

Intermediate
วัตถุประสงค์

  1. ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแม่พิมพ์ก่อนและหลังบำรุงรักษาแม่พิมพ์ได้

   2.ใช้อุปกรณ์บำรุงรักษาแม่พิมพ์ได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย

  3. ใช้เครื่องมือวัดชิ้นส่วนแม่พิมพ์ได้อย่างถูกต้อง

  4. ปฏิบัติงานบำรุงรักษาแม่พิมพ์ได้อย่างถูกวิธีและปลอดภัย

ผู้ควรเข้ารับการอบรม

  มีความรู้ ประสบการณ์ในงานแม่พิมพ์ Hot Forging หรือการขึ้นรูป Hot Forging

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม

  มีความรู้ ประสบการณ์ในงานแม่พิมพ์ Hot Forging หรือการขึ้นรูป Hot Forging

เครื่องจักร/อุปกรณ์หลัก ประกอบการฝึกอบรม

  1.แม่พิมพ์ Hot Forging

  2.อุปกรณ์ถอดประกอบและบำรุงรักษาแม่พิมพ์

  3.อุปกรณ์ทำความสะอาดแม่พิมพ์

  4.เครื่องมือวัด

เนื้อหาหลักสูตร

1.ประเภทและหลักการทำงานของแม่พิมพ์

2.การตรวจสอบลักษณะความเสียหายของแม่พิมพ์ สาเหตุและการป้องกัน

3.แผนการบำรุงรักษาแม่พิมพ์

4.หลักการปฏิบัติงานบำรุงรักษาแม่พิมพ์

- ขั้นตอนการปฏิบัติงานบำรุงรักษาแม่พิมพ์

- อุปกรณ์ถอดประกอบและบำรุงรักษาแม่พิมพ์

- อุปกรณ์ทำความสะอาดแม่พิมพ์

- เครื่องมือวัด

- การเลือกใช้สารหล่อลื่นในงานแม่พิมพ์และป้องกันสนิม

- การจัดเก็บแม่พิมพ์

5.การปฏิบัติงานบำรุงรักษาแม่พิมพ์

ระยะเวลาการอบรม

1 วัน

จำนวนผู้เข้าอบรม

12 คน

ค่าอบรม/ท่าน

3,300 ฿

- สมัครคอร์ส -

ข้อมูลลูกค้า
จำนวนผู้เข้าอบรม

ตัวเลือกห้อง
จำนวน

จำนวน คืน

จำนวน

จำนวน คืน


ยอดรวมสุทธิ (ไม่รวม VAT 7%)

3,300 ฿

สำหรับผู้ที่ผ่านการเรียนระดับพื้นฐาน

หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

สถาบันไทย-เยอรมัน

700/1 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ถ.บางนา-ตราด กม. 57 ต.คลองตำหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
ติดต่อเรา
crm_dept@tgi.mail.go.th
038-215033-39, 033-266040-44