เทคนิคการขัดเรียบผิวแม่พิมพ์ฉีดขึ้นรูปพลาสติก

43-MOT-60

Basic
วัตถุประสงค์

  1.เลือกใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ขัดผิวได้เหมาะสม

  2.ปฏิบัติงานขัดเรียบผิวแม่พิมพ์ได้ถูกต้อง

  3.ตรวจสอบสภาพผิวขัดได้

ผู้ควรเข้ารับการอบรม

  มีความรู้หรือประสบการณ์เกี่ยวข้องกับแม่พิมพ์ฉีดขึ้นรูปพลาสติก

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม

  มีความรู้หรือประสบการณ์เกี่ยวข้องกับแม่พิมพ์ฉีดขึ้นรูปพลาสติก

เครื่องจักร/อุปกรณ์หลัก ประกอบการฝึกอบรม

  1. อุปกรณ์ขัดผิวแม่พิมพ์

  เช่น หินขัด กระดาษทราย ผงเพชร อุปกรณ์ทำความสะอาดผิวแม่พิมพ์

  2. ชิ้นงานขัด

  3. อุปกรณ์ตรวจสอบคุณภาพผิว

เนื้อหาหลักสูตร

1.ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับแม่พิมพ์

2.การตรวจสอบสภาพผิวก่อนการขัด (EDM/CNC)

3.เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการขัด

4.ขั้นตอนในการขัดผิวเรียบ

- ขัดผิว EDM / CNC

- ขัดเตรียมผิว

- ขัดผิวเรียบ

5.ปฏิบัติงานขัดผิวเรียบ

6.ตรวจสอบผิวสำเร็จ

ระยะเวลาการอบรม

2 วัน

จำนวนผู้เข้าอบรม

6 คน

ค่าอบรม/ท่าน

6,000 ฿

- สมัครคอร์ส -

ข้อมูลลูกค้า
จำนวนผู้เข้าอบรม

ตัวเลือกห้อง
จำนวน

จำนวน คืน

จำนวน

จำนวน คืน


ยอดรวมสุทธิ (ไม่รวม VAT 7%)

6,000 ฿


หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

สถาบันไทย-เยอรมัน

700/1 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ถ.บางนา-ตราด กม. 57 ต.คลองตำหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
ติดต่อเรา
crm_dept@tgi.mail.go.th
038-215033-39, 033-266040-44