หลักการออกแบบแม่พิมพ์ฉีดขึ้นรูปพลาสติกอัจฉริยะที่ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเพิ่มผลผลิต

43-SMT-01

Advanced
วัตถุประสงค์

  1.อธิบายหลักการทำงานแม่พิมพ์ฉีดขึ้นรูปพลาสติกอัจฉริยะได้

  2.อธิบายและเลือกใช้เทคโนโลยีเซนเซอร์ได้

  3.อธิบายหลักการออกแบบแม่พิมพ์ฉีดขึ้นรูปพลาสติกอัจฉริยะได้

ผู้ควรเข้ารับการอบรม

  มีความรู้ ประสบการณ์เกี่ยวข้องกับงานแม่พิมพ์หรือผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับการออกแบบแม่พิมพ์ฉีดขึ้นรูปพลาสติก

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม

  มีความรู้ ประสบการณ์เกี่ยวข้องกับงานแม่พิมพ์หรือผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับการออกแบบแม่พิมพ์ฉีดขึ้นรูปพลาสติก

เครื่องจักร/อุปกรณ์หลัก ประกอบการฝึกอบรม

  1.ตัวอย่างชิ้นงาน

  2.ตัวอย่างเซนเซอร์

  3.แม่พิมพ์

เนื้อหาหลักสูตร

1.แม่พิมพ์ฉีดขึ้นรูปพลาสติกอัจฉริยะ

2.เทคโนโลยีเซนเซอร์

     - ชนิดของเซนเซอร์

     - หลักการทำงานของเซนเซอร์

3.หลักการออกแบบแม่พิมพ์ฉีดขึ้นรูปพลาสติกอัจฉริยะ

     - การจัดวางตำแหน่งเซนเซอร์

     - การประกอบและติดตั้งเซนเซอร์เข้ากับแม่พิมพ์

ระยะเวลาการอบรม

1 วัน

จำนวนผู้เข้าอบรม

12 คน

ค่าอบรม/ท่าน

3,300 ฿

- สมัครคอร์ส -

ข้อมูลลูกค้า
จำนวนผู้เข้าอบรม

ตัวเลือกห้อง
จำนวน

จำนวน คืน

จำนวน

จำนวน คืน


ยอดรวมสุทธิ (ไม่รวม VAT 7%)

3,300 ฿

สำหรับผู้ที่ผ่านการเรียนระดับกลาง

หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

สถาบันไทย-เยอรมัน

700/1 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ถ.บางนา-ตราด กม. 57 ต.คลองตำหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
ติดต่อเรา
crm_dept@tgi.mail.go.th
038-215033-39, 033-266040-44