การควบคุมคุณภาพแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกเพื่อการส่งมอบ

46-MNT-01

Advanced
วัตถุประสงค์

  1.ผู้เข้าฝึกอบรมได้รับความรู้และสามารถ

  2.อธิบายการรับและทบทวนข้อกำหนดแม่พิมพ์จากลูกค้าได้

  3.อธิบายแบบแม่พิมพ์ที่ดี การตรวจสอบวัสดุและชิ้นส่วนแม่พิมพ์ตามแบบแม่พิมพ์ได้

  4.อธิบายขั้นตอนการวางแผนการผลิตและควบคุมกระบวนการผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์ได้

  5.อธิบายการตรวจสอบขนาดชิ้นส่วนแม่พิมพ์ และการตรวจสอบ Static & Dynamic หลังการประกอบแม่พิมพ์ได้     

  6.อธิบายการทดลองแม่พิมพ์ (Tryout) และการส่งมอบแม่พิมพ์ได้

ผู้ควรเข้ารับการอบรม

  มีความรู้ ประสบการณ์ในการผลิตแม่พิมพ์ฉีดขึ้นรูปพลาสติก ระดับหัวหน้างาน

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม

  มีความรู้ ประสบการณ์ในการผลิตแม่พิมพ์ฉีดขึ้นรูปพลาสติก ระดับหัวหน้างาน

เครื่องจักร/อุปกรณ์หลัก ประกอบการฝึกอบรม

  -

เนื้อหาหลักสูตร

1.การรับและทบทวนข้อกำหนดแม่พิมพ์

2.แบบแม่พิมพ์ การตรวจสอบวัสดุและชิ้นส่วนแม่พิมพ์ตามแบบแม่พิมพ์

3.การวางแผนการผลิตและการควบคุมกระบวนการผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์

4.การตรวจสอบขนาดชิ้นส่วนแม่พิมพ์ และการตรวจสอบ Static & Dynamic หลังการประกอบแม่พิมพ์      

5.การทดลองแม่พิมพ์ (Tryout) และการส่งมอบแม่พิมพ์

ระยะเวลาการอบรม

1 วัน

จำนวนผู้เข้าอบรม

12 คน

ค่าอบรม/ท่าน

2,900 ฿

- สมัครคอร์ส -

ข้อมูลลูกค้า
จำนวนผู้เข้าอบรม

ตัวเลือกห้อง
จำนวน

จำนวน คืน

จำนวน

จำนวน คืน


ยอดรวมสุทธิ (ไม่รวม VAT 7%)

2,900 ฿

สำหรับผู้ที่ผ่านการเรียนระดับกลาง

หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

สถาบันไทย-เยอรมัน

700/1 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ถ.บางนา-ตราด กม. 57 ต.คลองตำหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
ติดต่อเรา
crm_dept@tgi.mail.go.th
038-215033-39, 033-266040-44