การควบคุมต้นทุนการผลิตแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก

46-MNT-03

Advanced
วัตถุประสงค์

  1.อธิบายองค์ประกอบต้นทุนได้

  2.อธิบายการควบคุม Supplierได้

  3.อธิบายการจัดการสินค้าคงคลังได้

  4.อธิบายระบบการจัดการความสูญเสียจากการดำเนินการผลิตแม่พิมพ์ได้

  5.อธิบายการติดตาม การจัดเก็บ การสรุป การวิเคราะห์ และปรับปรุงการควบคุมต้นทุนการผลิตแม่พิมพ์ได้

ผู้ควรเข้ารับการอบรม

  มีความรู้ ประสบการณ์ในการผลิตแม่พิมพ์ฉีดขึ้นรูปพลาสติก ระดับหัวหน้างาน

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม

  มีความรู้ ประสบการณ์ในการผลิตแม่พิมพ์ฉีดขึ้นรูปพลาสติก ระดับหัวหน้างาน

เครื่องจักร/อุปกรณ์หลัก ประกอบการฝึกอบรม

  -

เนื้อหาหลักสูตร

1.องค์ประกอบต้นทุน

2.การควบคุม Supplier

3.การจัดการสินค้าคงคลัง

4.ระบบการจัดการความสูญเสียจากการดำเนินการผลิตแม่พิมพ์

5.การติดตาม การจัดเก็บ การสรุป การวิเคราะห์ และปรับปรุงการควบคุมต้นทุนการผลิตแม่พิมพ์

ระยะเวลาการอบรม

1 วัน

จำนวนผู้เข้าอบรม

12 คน

ค่าอบรม/ท่าน

2,900 ฿

- สมัครคอร์ส -

ข้อมูลลูกค้า
จำนวนผู้เข้าอบรม

ตัวเลือกห้อง
จำนวน

จำนวน คืน

จำนวน

จำนวน คืน


ยอดรวมสุทธิ (ไม่รวม VAT 7%)

2,900 ฿

สำหรับผู้ที่ผ่านการเรียนระดับกลาง

หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

สถาบันไทย-เยอรมัน

700/1 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ถ.บางนา-ตราด กม. 57 ต.คลองตำหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
ติดต่อเรา
crm_dept@tgi.mail.go.th
038-215033-39, 033-266040-44