การโปรแกรมหุ่นยนต์อุตสาหกรรม (DENSO) ระดับพื้นฐาน

23-ROB-90

Basic
วัตถุประสงค์

  - บอกองค์ประกอบที่สำคัญของระบบหุ่นยนต์ได้

  - อธิบายหลักการควบคุมหุ่นยนต์พื้นฐานได้

  - สามารถใช้แป้นสอนตำแหน่งหุ่นยนต์ควบคุมการทำงานของหุ่นยนต์ได้

  - สามารถโปรแกรมหุ่นยนต์พื้นฐานด้วยซอฟแวร์WINCAPS III ได้

ผู้ควรเข้ารับการอบรม

  - ผู้ที่มีความสนใจเริ่มต้นใช้งานหุ่นยนต์อุตสาหกรรม

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม

  - ผู้ที่มีความสนใจเริ่มต้นใช้งานหุ่นยนต์อุตสาหกรรม

เครื่องจักร/อุปกรณ์หลัก ประกอบการฝึกอบรม

  - หุ่นยนต์                               3 ตัว

  - แป้นทำโปรแกรม                   3 ชุด

  - คอมพิวเตอร์และซอพแวร์        3 ชุด

เนื้อหาหลักสูตร

- หุ่นยนต์อุตสาหกรรมทั่วไป

- ระบบพิกัดหุ่นยนต์พื้นฐาน

- การควบคุมหุ่นยนต์พื้นฐานด้วยแป้นสอน

- การเขียนโปรแกรมและการใช้งาน WINCAPS III

ระยะเวลาการอบรม

2 วัน

จำนวนผู้เข้าอบรม

6 คน

ค่าอบรม/ท่าน

10,000 ฿

- สมัครคอร์ส -

ข้อมูลลูกค้า
จำนวนผู้เข้าอบรม

ตัวเลือกห้อง
จำนวน

จำนวน คืน

จำนวน

จำนวน คืน


ยอดรวมสุทธิ (ไม่รวม VAT 7%)

10,000 ฿


หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

สถาบันไทย-เยอรมัน

700/1 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ถ.บางนา-ตราด กม. 57 ต.คลองตำหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
ติดต่อเรา
crm_dept@tgi.mail.go.th
038-215033-39, 033-266040-44