การบริหารจัดการเทคโนโลยีและวิศวกรรมในกระบวนการผลิตแม่พิมพ์ให้มีประสิทธิภาพ

46-MNT-05

Intermediate
วัตถุประสงค์

  1.อธิบายการใช้เทคโนโลยี CAD/CAM/CAE เพื่อช่วยในการวิเคราะห์ การออกแบบ และการผลิตแม่พิมพ์ได้

  2.อธิบายการใช้เทคโนโลยีเพื่อให้เกิดความชำนาญในการผลิตแม่พิมพ์ได้

  3.อธิบายการตรวจสอบความเที่ยงตรงของเครื่องมือกลได้

  4.อธิบายการสอบเทียบเครื่องมือวัดได้

  5.อธิบายการบำรุงรักษาเครื่องมือกลและเครื่องมือวัดได้

  6.อธิบายการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้าได้

ผู้ควรเข้ารับการอบรม

  มีความรู้ และประสบการณ์ในการผลิตแม่พิมพ์ ระดับหัวหน้างานขึ้นไป

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม

  มีความรู้ และประสบการณ์ในการผลิตแม่พิมพ์ ระดับหัวหน้างานขึ้นไป

เครื่องจักร/อุปกรณ์หลัก ประกอบการฝึกอบรม

  -

เนื้อหาหลักสูตร

1.การเทคโนโลยี CAD/CAM/CAE เพื่อการวิเคราะห์ ออกแบบ และผลิตแม่พิมพ์

2.การยกระดับความสามารถการใช้เทคโนโลยีเพื่อให้เกิดความชำนาญในการผลิตแม่พิมพ์

3.การตรวจสอบความเที่ยงตรงของเครื่องมือกล

4.การสอบเทียบเครื่องมือวัด

5.การบำรุงรักษาเครื่องมือกลและเครื่องมือวัด

6.การพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้า

ระยะเวลาการอบรม

1 วัน

จำนวนผู้เข้าอบรม

12 คน

ค่าอบรม/ท่าน

2,900 ฿

- สมัครคอร์ส -

ข้อมูลลูกค้า
จำนวนผู้เข้าอบรม

ตัวเลือกห้อง
จำนวน

จำนวน คืน

จำนวน

จำนวน คืน


ยอดรวมสุทธิ (ไม่รวม VAT 7%)

2,900 ฿

สำหรับผู้ที่ผ่านการเรียนระดับพื้นฐาน

หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

สถาบันไทย-เยอรมัน

700/1 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ถ.บางนา-ตราด กม. 57 ต.คลองตำหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
ติดต่อเรา
crm_dept@tgi.mail.go.th
038-215033-39, 033-266040-44