การบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน สำหรับโรงงานผลิตแม่พิมพ์

46-MNT-07

Intermediate
วัตถุประสงค์

  1.อธิบายความปลอดภัยส่วนบุคคลในการทำงานได้

  2.อธิบายอาชีวอนามัยในการทำงานได้

  3.อธิบายสภาพแวดล้อมในการทำงานได้

  4.อธิบายการจัดการของเสียจากการผลิตได้

  5.อธิบายการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการทำงานได้

  6.อธิบายการรายงานเรื่องการประสบอันตรายของพนักงาน วิเคราะห์แก้ไขป้องกันได้

ผู้ควรเข้ารับการอบรม

  มีความรู้ และประสบการณ์ในการผลิตแม่พิมพ์ ระดับหัวหน้างานขึ้นไป

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม

  มีความรู้ และประสบการณ์ในการผลิตแม่พิมพ์ ระดับหัวหน้างานขึ้นไป

เครื่องจักร/อุปกรณ์หลัก ประกอบการฝึกอบรม

  -

เนื้อหาหลักสูตร

1.ความปลอดภัยส่วนบุคคลในการทำงาน

2.อาชีวอนามัยในการทำงาน

3.สภาพแวดล้อมในการทำงาน

4.การจัดการของเสียจากการผลิต

5.การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการทำงาน

6.การรายงานเรื่องการประสบอันตรายของพนักงาน วิเคราะห์แก้ไขป้องกัน

ระยะเวลาการอบรม

1 วัน

จำนวนผู้เข้าอบรม

12 คน

ค่าอบรม/ท่าน

2,900 ฿

- สมัครคอร์ส -

ข้อมูลลูกค้า
จำนวนผู้เข้าอบรม

ตัวเลือกห้อง
จำนวน

จำนวน คืน

จำนวน

จำนวน คืน


ยอดรวมสุทธิ (ไม่รวม VAT 7%)

2,900 ฿

สำหรับผู้ที่ผ่านการเรียนระดับพื้นฐาน

หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

สถาบันไทย-เยอรมัน

700/1 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ถ.บางนา-ตราด กม. 57 ต.คลองตำหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
ติดต่อเรา
crm_dept@tgi.mail.go.th
038-215033-39, 033-266040-44