การควบคุมอินดักชั่นมอเตอร์ 3 เฟสด้วยอินเวอร์เตอร์

21-DRC-32

Basic
วัตถุประสงค์

  ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้หลักการทำงาน การใช้งาน การเขียนโปรแกรมควบคุมการทำงานอินเวอร์เตอร์ อุตสาหกรรมที่ใช้ควบคุม อินดักชั่นมอเตอร์ 3 เฟส

ผู้ควรเข้ารับการอบรม

  ผู้ผ่านการฝึกอบรมในหลักสูตรพื้นฐานมอเตอร์ไฟฟ้า DC และ AC (22-DRC-10) หรือผู้มีประสบการณ์การทำงานเกี่ยวกับมอเตอร์ไฟฟ้ามาพอสมควร

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม

  ผู้ผ่านการฝึกอบรมในหลักสูตรพื้นฐานมอเตอร์ไฟฟ้า DC และ AC (22-DRC-10) หรือผู้มีประสบการณ์การทำงานเกี่ยวกับมอเตอร์ไฟฟ้ามาพอสมควร

เครื่องจักร/อุปกรณ์หลัก ประกอบการฝึกอบรม

  1. อินเวอร์เตอร์อุตสาหกรรม เคอีบี เอฟ4-เอส   3 ชุด 

  2. เคอีบีซอฟ์แวร์    3   ชุด

  3. อินดักชั่นมอเตอร์ 3 เฟส    3   ชุด

  4. แดนฟอสส์อินเวอร์เตอร์     3   ชุด

  5. เอบีบีอินเวอร์เตอร์             1   ชุด

  6. ฟรีคอนอินเวอร์เตอร์          1  ชุด 

  7. ออมรอนอินเวอร์เตอร์         4   ชุด

  8. ซีเมนส์ไมโครมาสเตอร์       1   ชุด

  9. มิตซูบิชิอินเวอร์เตอร์          3   ชุด

เนื้อหาหลักสูตร

1. ทฤษฎีอินดักชั่นมอเตอร์ 3 เฟส

2. ทฤษฎีอินเวอร์เตอร์อุตสาหกรรม

3. ทฤษฎีการขับเคลื่อนอินดักชั่นมอเตอร์ 3 เฟส  ด้วยอินเวอร์เตอร์

4. การใช้งานอินเวอร์เตอร์ เคอีบี, ออมรอน, แดนฟอสส์ ,ฟรีคอน, เอบีบี, ซีเมนส์

5. การควบคุมอินเวอร์เตอร์โดยใช้ Digital operator

6. การปรับเปลี่ยน Kp ,Ki ขั้นพื้นฐานของการควบคุม แบบ PI

7. การควบคุมอินเวอร์เตอร์ผ่านทางซอฟต์แวร์ 

8. การเขียนโปรแกรมควบคุมมอเตอร์โดยใช้อินเวอร์เตอร์โหมดมัลติสเต็ปฟังก์ชัน

9. การวิเคราะห์ปัญหาและการแก้ไขปัญหา 

10. เลือกขนาดและการประยุกต์ใช้งานของระบบไดรฟ์ AC

ระยะเวลาการอบรม

3 วัน

จำนวนผู้เข้าอบรม

8 คน

ค่าอบรม/ท่าน

11,000 ฿

- สมัครคอร์ส -

ข้อมูลลูกค้า
จำนวนผู้เข้าอบรม

ตัวเลือกห้อง
จำนวน

จำนวน คืน

จำนวน

จำนวน คืน


ยอดรวมสุทธิ (ไม่รวม VAT 7%)

11,000 ฿


หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

สถาบันไทย-เยอรมัน

700/1 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ถ.บางนา-ตราด กม. 57 ต.คลองตำหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
ติดต่อเรา
crm_dept@tgi.mail.go.th
038-215033-39, 033-266040-44