การตรวจสอบขนาดด้วยเวอร์เนียร์คาลิปเปอร์และไมโครมิเตอร์

24-QAS-10

Basic
วัตถุประสงค์

    -

ผู้ควรเข้ารับการอบรม

    1. มีความเข้าใจในการอ่านและเขียนแบบเครื่องกลเบื้องต้น (Engineering Drawing)

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม

    1. มีความเข้าใจในการอ่านและเขียนแบบเครื่องกลเบื้องต้น (Engineering Drawing)

เครื่องจักร/อุปกรณ์หลัก ประกอบการฝึกอบรม

    -

    ** ใน Content ภาษาอังกฤษ มีข้อมูลเครื่องจักร/อุปกรณ์หลัก ประกอบการฝึกอบรม:

เนื้อหาหลักสูตร

1. ความหมายของการวัดขนาด
2. ขนาดมาตรฐานต่างที่ใช้ในระดับสากล
3. การเลือกใช้เครื่องมือให้เหมาะสมกับขนาดและชิ้นงาน
4. ผลกระทบต่างๆที่ทำให้ค่าวัดในขณะผลิตและการตรวจสอบของ QC ไม่เท่ากัน
5. หลัการอ่านสเกลของเครื่องมือวัด
6. หลักการประคองศูนย์เครื่องมือวัด(Six degree of Freedom)
7. การใช้เวอร์เนียร์คาลิปเปอร์วัดขนาดชิ้นงานระดับความผิดพลาดของค่าวัดไม่เกิน 20 ไมโครเมตร(0.02 mm) ทั้งการวัดขนาดด้านนอก, การวัดขนาดด้านใน, การวัดลึก, การวัดทางสูง
8. การใช้ไมโครมิเตอร์วัดขนาดชิ้นงานระดับความผิดพลาดของค่าวัดไม่เกิน 3 ไมโครเมตร (0.003 mm)ทั้งการวัดขนาดด้านนอก, การวัดขนาดด้านใน, การวัดลึก

ระยะเวลาการอบรม

3 วัน

จำนวนผู้เข้าอบรม

12 คน

ค่าอบรม/ท่าน

6,000 ฿

- สมัครคอร์ส -

ข้อมูลลูกค้า
จำนวนผู้เข้าอบรม

ตัวเลือกห้อง
จำนวน

จำนวน คืน

จำนวน

จำนวน คืน


ยอดรวมสุทธิ (ไม่รวม VAT 7%)

6,000 ฿


หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

สถาบันไทย-เยอรมัน

700/1 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ถ.บางนา-ตราด กม. 57 ต.คลองตำหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
ติดต่อเรา
crm_dept@tgi.mail.go.th
038-215033-39, 033-266040-44