การบำรุงรักษาแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ (หลักสูตรออนไลน์)

Stamping Die Maintenance (Online) 42-TDT-21-OTN

Basic
วัตถุประสงค์

  1. อธิบายสาเหตุเบื้องต้นที่มีผลกระทบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นกับแม่พิมพ์ได้

  2. ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแม่พิมพ์ก่อนและหลังบำรุงรักษาแม่พิมพ์ได้

  3. ใช้อุปกรณ์บำรุงรักษาแม่พิมพ์ได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย

  4. ใช้เครื่องมือวัดชิ้นส่วนแม่พิมพ์ได้อย่างถูกต้อง

  5. ปฏิบัติงานบำรุงรักษาแม่พิมพ์ขึ้นรูปโลหะแผ่นได้อย่างถูกวิธีและมีความปลอดภัย

ผู้ควรเข้ารับการอบรม

  1.มีความรู้หรือประสบการณ์ในด้านแม่พิมพ์ขึ้นรูปโลหะแผ่น

  2.ต้องผ่านการฝึกกอบรมหลักสูตรเทคนิคการปรับแต่งและประกอบ แม่พิมพ์ขึ้นรูปโลหะแผ่น

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม

  1.มีความรู้หรือประสบการณ์ในด้านแม่พิมพ์ขึ้นรูปโลหะแผ่น

  2.ต้องผ่านการฝึกกอบรมหลักสูตรเทคนิคการปรับแต่งและประกอบ แม่พิมพ์ขึ้นรูปโลหะแผ่น

เครื่องจักร/อุปกรณ์หลัก ประกอบการฝึกอบรม

  1. แม่พิมพ์ขึ้นรูปโลหะแผ่น

  2. อุปกรณ์ถอดประกอบและบำรุงรักษาแม่พิมพ์

  3. อุปกรณ์ทำความสะอาดแม่พิมพ์

  4. เครื่องมือวัด

เนื้อหาหลักสูตร

1. ประเภทและหลักการทำงานของแม่พิมพ์ขึ้นรูปโลหะแผ่น

2. การตรวจสอบแม่พิมพ์ ลักษณะความเสียหายสาเหตุและการป้องกัน

3. แผนการบำรุงรักษาแม่พิมพ์ขึ้นรูปโลหะแผ่น

4. หลักการปฏิบัติงานบำรุงรักษาแม่พิมพ์

    - ขั้นตอนการปฏิบัติงานบำรุงรักษาแม่พิมพ์

    - อุปกรณ์ถอดประกอบและบำรุงรักษาแม่พิมพ์

    - อุปกรณ์ทำความสะอาดแม่พิมพ์

    - เครื่องมือวัด

    - การเลือกใช้สารหล่อลื่นในงานแม่พิมพ์และป้องกันสนิม

ระยะเวลาการอบรม

2 วัน

จำนวนผู้เข้าอบรม

12 คน

ค่าอบรม/ท่าน

6,000 ฿

- สมัครคอร์ส -

ข้อมูลลูกค้า

ตัวเลือกห้อง
ระบุจำนวนห้อง

จำนวนคืน

ระบุจำนวนห้อง

จำนวนคืน


ยอดรวมสุทธิ (ไม่รวม VAT 7%)

6,000 ฿


หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

สถาบันไทย-เยอรมัน

700/1 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี
ถ.บางนา-ตราด กม. 57 ต.คลองตำหรุ
อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
ติดต่อเรา
crm_dept@tgi.mail.go.th
038-215033-39, 033-266040-44