การปรับปรุงประสิทธิภาพแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ (หลักสูตรออนไลน์)

Die Improvement (Online) 42-TDT-22-OTN

Advanced
วัตถุประสงค์

  ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ทราบถึงเทคนิคกระบวนการปรับปรุงและการเปลี่ยนแปลง  สามารถเลือกใช้การทำงานที่เหมาะสมกับงานและประเภทของแม่พิมพ์ สามารถกำหนดค่าใช้จ่ายและเวลาในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ผู้ควรเข้ารับการอบรม

  1. ผู้ที่มีจบการศึกษาวุฒิ ม.3 ขึ้นไป หรือผู้ที่มีประสบการณ์ในงานแม่พิมพ์ขึ้นรูปโลหะ

  2. บุคคลทั่วไปที่มีความสนใจทางด้านการบำรุงรักษาแม่พิมพ์ขึ้นรูปโลหะ

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม

  1. ผู้ที่มีจบการศึกษาวุฒิ ม.3 ขึ้นไป หรือผู้ที่มีประสบการณ์ในงานแม่พิมพ์ขึ้นรูปโลหะ

  2. บุคคลทั่วไปที่มีความสนใจทางด้านการบำรุงรักษาแม่พิมพ์ขึ้นรูปโลหะ

เครื่องจักร/อุปกรณ์หลัก ประกอบการฝึกอบรม

  1. แม่พิมพ์ขึ้นรูปโลหะ

  2. เอกสารประกอบการฝึกอบรม

ระยะเวลาการอบรม

1 วัน

จำนวนผู้เข้าอบรม

12 คน

ค่าอบรม/ท่าน

3,300 ฿

- สมัครคอร์ส -

ข้อมูลลูกค้า

ตัวเลือกห้อง
ระบุจำนวนห้อง

จำนวนคืน

ระบุจำนวนห้อง

จำนวนคืน


ยอดรวมสุทธิ (ไม่รวม VAT 7%)

3,300 ฿

สำหรับผู้ที่ผ่านการเรียนระดับกลาง

หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

สถาบันไทย-เยอรมัน

700/1 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี
ถ.บางนา-ตราด กม. 57 ต.คลองตำหรุ
อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
ติดต่อเรา
crm_dept@tgi.mail.go.th
038-215033-39, 033-266040-44