การวิเคราะห์และแก้ไขปัญหางานขึ้นรูปโลหะแผ่น (หลักสูตรออนไลน์)

42-TDT-52-OTN

Advanced
วัตถุประสงค์

  1. อธิยายข้อบกพร่องต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในแต่ละ     กระบวนขึ้นรูปโลหะแผ่นได้

  2. อธิบายปัจจัยที่ส่งผลต่อข้อบกพร่องของชิ้นงานในแต่ละกระบวนการขึ้นรูปโลหะแผ่นได้

  3. วิเคราะห์หาสาเหตุ และแนวทางการแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ งานขึ้นรูปโลหะแผ่นได้

ผู้ควรเข้ารับการอบรม

  1. มีความรู้ หรือประสบการณ์ในด้านแม่พิมพ์ปั๊มขึ้นรูปโลหะแผ่น หรือ

  2. ผ่านการอบรมหลักสูตร เทคโนโลยีแม่พิมพ์ ขึ้นรูปโลหะ

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม

  1. มีความรู้ หรือประสบการณ์ในด้านแม่พิมพ์ปั๊มขึ้นรูปโลหะแผ่น หรือ

  2. ผ่านการอบรมหลักสูตร เทคโนโลยีแม่พิมพ์ ขึ้นรูปโลหะ

เครื่องจักร/อุปกรณ์หลัก ประกอบการฝึกอบรม

  ตัวอย่างชิ้นงาน

เนื้อหาหลักสูตร

1. หลักการทำงานของแม่พิมพ์ขึ้นรูปโลหะแผ่น

2. ข้อบกพร่องของชิ้นงานลักษณะต่างๆในงานขึ้นรูปโลหะแผ่น

3. ปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดข้อบกพร่องของชิ้นงานในงานขึ้นรูปโลหะแผ่น 

4. การวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นในชิ้นงานขึ้นรูปโลหะแผ่น

 

ระยะเวลาการอบรม

2 วัน

จำนวนผู้เข้าอบรม

12 คน

ค่าอบรม/ท่าน

6,000 ฿

- สมัครคอร์ส -

ข้อมูลลูกค้า
จำนวนผู้เข้าอบรม

ตัวเลือกห้อง
จำนวน

จำนวน คืน

จำนวน

จำนวน คืน


ยอดรวมสุทธิ (ไม่รวม VAT 7%)

6,000 ฿

สำหรับผู้ที่ผ่านการเรียนระดับกลาง

หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

สถาบันไทย-เยอรมัน

700/1 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ถ.บางนา-ตราด กม. 57 ต.คลองตำหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
ติดต่อเรา
crm_dept@tgi.mail.go.th
038-215033-39, 033-266040-44