การตรวจสอบขนาดด้วยไดอัลเกจ เกจวัดมุม และเกจบล็อก

24-QAS-11

Basic
วัตถุประสงค์

  -

ผู้ควรเข้ารับการอบรม

  1. ได้ผ่านการอบรมในหลักสูตร  “การใช้เวอร์เนียร์-คาลิปเปอร์และไมโครมิเตอร์วัดขนาดได้อย่างถูกต้อง”มาแล้ว  
  2. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับชั้น ปวช ด้าน  เครื่องกล
  3. สามารถอ่านแบบงานทางชิ้นส่วนเครื่องกลได้

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม

  1. ได้ผ่านการอบรมในหลักสูตร  “การใช้เวอร์เนียร์-คาลิปเปอร์และไมโครมิเตอร์วัดขนาดได้อย่างถูกต้อง”มาแล้ว  
  2. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับชั้น ปวช ด้าน  เครื่องกล
  3. สามารถอ่านแบบงานทางชิ้นส่วนเครื่องกลได้

เครื่องจักร/อุปกรณ์หลัก ประกอบการฝึกอบรม

  1. Dial Gauge
  **ใน Content ภาษาอังกฤษ มี 3 ข้อ

เนื้อหาหลักสูตร

1. ความหมายของการวัดขนาด
2. คุณลักษณะต่างๆ ของไดอัลเกจ
3. คุณลักษณะต่างๆ ของเกจบล็อกและบล็อกเกจ
4. คุณลักษณะต่างๆ ของฉาก
5. คุณลักษณะต่างๆ ของใบวัดมุมสากล
6. การวัดตำแหน่งของรูหรือจุดตัด ด้วยไดอัล-เกจร่วมกับเครื่องมือวัดพื้นฐาน
7. การวัด GD&T ด้วยไดอัลเกจร่วมกับเครื่องมือวัดพื้นฐาน
8. การวัดขนาด Actual Local Size  ด้วยเครื่องมือวัดพื้นฐาน
9. การวัดขนาด Actual Mating Size  ด้วยเกจ สอบขนาด

ระยะเวลาการอบรม

3 วัน

จำนวนผู้เข้าอบรม

12 คน

ค่าอบรม/ท่าน

6,500 ฿

- สมัครคอร์ส -

ข้อมูลลูกค้า
จำนวนผู้เข้าอบรม

ตัวเลือกห้อง
จำนวน

จำนวน คืน

จำนวน

จำนวน คืน


ยอดรวมสุทธิ (ไม่รวม VAT 7%)

6,500 ฿


หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

สถาบันไทย-เยอรมัน

700/1 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ถ.บางนา-ตราด กม. 57 ต.คลองตำหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
ติดต่อเรา
crm_dept@tgi.mail.go.th
038-215033-39, 033-266040-44