การอ่านแบบวิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตรออนไลน์)

25-DRA-10-OTN

Basic
วัตถุประสงค์

  สามารถมองภาพ 3 มิติ และภาพฉาย 2 มิติ ของชิ้นงานได้, อธิบายการวางภาพในแบบงาน Drawing ตามมาตรฐาน ISO, DIN, ASME, JIS และ TIS ได้อย่างถูกต้อง, สามารถการกำหนดขนาดเพื่อบ่งบอกรูปร่างของชิ้นงานเบื้องต้นได้

ผู้ควรเข้ารับการอบรม

  ผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช. ด้านเครื่องกล หรือสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับชั้น ม.3

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม

  ผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช. ด้านเครื่องกล หรือสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับชั้น ม.3

เครื่องจักร/อุปกรณ์หลัก ประกอบการฝึกอบรม

  1. ชุดอุปกรณ์การสอน Mechanical Drawing

  2. 3D Model

  3. เอกสารประกอบการสอน

เนื้อหาหลักสูตร

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับแบบงานทางวิศวกรรม

รูปแบบของแบบงาน Drawing ตามมาตรฐาน  ISO, DIN, ASME, JIS และ TIS

ประเภทของเส้นและการประยุกต์ใช้

การวาดรูปทรงเรขาคณิตพื้นฐาน

การเขียนตัวเลขรูปแบบตัวอักษรและมาตราส่วน

วิธีการฉายภาพของแต่ละมาตรฐาน

ภาพตัด

ภาพช่วย

การกำหนดขนาดเบื้องต้น

ระยะเวลาการอบรม

2 วัน

จำนวนผู้เข้าอบรม

20 คน

ค่าอบรม/ท่าน

4,500 ฿

- สมัครคอร์ส -

ข้อมูลลูกค้า
จำนวนผู้เข้าอบรม

ตัวเลือกห้อง
จำนวน

จำนวน คืน

จำนวน

จำนวน คืน


ยอดรวมสุทธิ (ไม่รวม VAT 7%)

4,500 ฿


หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

สถาบันไทย-เยอรมัน

700/1 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ถ.บางนา-ตราด กม. 57 ต.คลองตำหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
ติดต่อเรา
crm_dept@tgi.mail.go.th
038-215033-39, 033-266040-44