เทคโนโลยีเซนเซอร์และตัวควบคุมอุณหภูมิ

22-SEN-10-OTN

Basic
วัตถุประสงค์

  1. สามารถอธิบายหลักการทำงานของเซนเซอร์แต่ละชนิด

  2. สามารถเลือกใช้เซนเซอร์และชุดอุปกรณ์ได้เหมาะสมกับงาน

  3. สามารถปรับตั้งค่าความสัมพันธ์ของระบบควบคุมอุณหภูมิได้

ผู้ควรเข้ารับการอบรม

  ผู้ที่มีความรู้พื้นฐานทางด้านไฟฟ้าและดิจิตอล อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม

  ผู้ที่มีความรู้พื้นฐานทางด้านไฟฟ้าและดิจิตอล อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น

เครื่องจักร/อุปกรณ์หลัก ประกอบการฝึกอบรม

  1.ชุดฝึกอบรมเซนเซอร์             6 ชุด

  2.แหล่งจ่ายไฟ(12 VDC)          6 ชุด

  3.แหล่งจ่ายไฟ(24 VDC)          6 ชุด

  4.วัตถุที่ใช้ตรวจจับ                   6 ชุด

เนื้อหาหลักสูตร

1. พฤติกรรมพื้นฐานของเซนเซอร์

2. โครงสร้างและส่วนประกอบเซนเซอร์

3. ประสิทธิภาพในการตรวจจับของเซนเซอร์

4. ปรับแต่งประสิทธิภาพในการตรวจจับวัตถุ

5. วงจรและการเชื่อมต่อเซนเซอร์เข้ากับอุปกรณ์ควบคุม

6. การปฏิบัติและการใช้งานเซนเซอร์อุตสาหกรรม

ความปลอดภัยในการใช้งานเครื่องจักรและการแก้ปัญหา

ระยะเวลาการอบรม

2 วัน

จำนวนผู้เข้าอบรม

6 คน

ค่าอบรม/ท่าน

7,000 ฿

- สมัครคอร์ส -

ข้อมูลลูกค้า
จำนวนผู้เข้าอบรม

ตัวเลือกห้อง
จำนวน

จำนวน คืน

จำนวน

จำนวน คืน


ยอดรวมสุทธิ (ไม่รวม VAT 7%)

7,000 ฿


หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

สถาบันไทย-เยอรมัน

700/1 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ถ.บางนา-ตราด กม. 57 ต.คลองตำหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
ติดต่อเรา
crm_dept@tgi.mail.go.th
038-215033-39, 033-266040-44