การตรวจสอบขนาดด้วยเครื่องวัดสามแกน CMM

24-QAS-12

Intermediate
วัตถุประสงค์

  -

ผู้ควรเข้ารับการอบรม

  1. มีความเข้าใจในการอ่านและเขียนแบบเครื่องกล (Engineering Drawing)
  2. มีความสามารถในการใช้เครื่องมือวัดขนาดเช่น เวอร์เนียร์ ไมโครมิเตอร์, ไดอัลเกจ และพินเกจ       3. มีความเข้าใจในระบบ Coordinate ที่ใช้ในเครื่องจักรหรือ   ทางด้าน CAD Technology

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม

  1. มีความเข้าใจในการอ่านและเขียนแบบเครื่องกล (Engineering Drawing)
  2. มีความสามารถในการใช้เครื่องมือวัดขนาดเช่น เวอร์เนียร์ ไมโครมิเตอร์, ไดอัลเกจ และพินเกจ       3. มีความเข้าใจในระบบ Coordinate ที่ใช้ในเครื่องจักรหรือ   ทางด้าน CAD Technology

เครื่องจักร/อุปกรณ์หลัก ประกอบการฝึกอบรม

  -

  **ใน Content ภาษาอังกฤษ มี 3 ข้อ

เนื้อหาหลักสูตร

1. หลักการวัดของไฮเกจและเครื่อง CMM
2. การประกอบชุดหัววัด Stylus/Probe Head
3. การสอบเทียบหัววัดและผลกระทบจากผลการสอบเทียบ
4. การปรับปรุงผลการสอบเทียบตามค่าความเผื่อของชิ้นงาน
5. หลักการปรับศูนย์เครื่อง CMM เข้ากับศูนย์ของชิ้นงาน (Work piece coordinate system)
6. การวัดพื้นผิวชิ้นงาน(Element)เช่น Point, Line, Plane, Circleและการอ่านผลการวัด
7. การเลือกชนิดของ Elementเช่น Point, Line, Plane,Circle ให้ถูกต้องตามขนาดที่ต้องการรายงานขนาด
8. การวัดขนาดสภาวะ Actual Mating size
9. การวัดขนาดสภาวะ Actual Virtual size
10. การสร้าง Element ใหม่ด้วยคำสั่ง Construction
11. หลักการปรับศูนย์เครื่อง CMM เข้ากับศูนย์ของขนาด (Work shift coordinate system)
** ใน Content ภาษาอังกฤษ มี 6 ข้อคะ

ระยะเวลาการอบรม

3 วัน

จำนวนผู้เข้าอบรม

8 คน

ค่าอบรม/ท่าน

7,000 ฿

- สมัครคอร์ส -

ข้อมูลลูกค้า
จำนวนผู้เข้าอบรม

ตัวเลือกห้อง
จำนวน

จำนวน คืน

จำนวน

จำนวน คืน


ยอดรวมสุทธิ (ไม่รวม VAT 7%)

7,000 ฿


หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

สถาบันไทย-เยอรมัน

700/1 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ถ.บางนา-ตราด กม. 57 ต.คลองตำหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
ติดต่อเรา
crm_dept@tgi.mail.go.th
038-215033-39, 033-266040-44