เทคนิคงาน EDM ระดับ 1

41-EDM-01

Basic
วัตถุประสงค์

  ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถที่จะกำหนดขนาดและเลือกใช้วัสดุในการทำ Electrode คุณสมบัติของสารตัวนำในงาน EDM ปฏิบัติงานกับเครื่อง EDM สร้างรายการคำสั่งที่ใช้ควบคุมเครื่อง EDM   การบำรุงรักษาเครื่อง EDM

   

ผู้ควรเข้ารับการอบรม

  1 ผู้จบการศึกษาระดับ ปวช. สาขาช่างกลโรงงาน, เทคนิคการผลิต

  2 ผู้มีประสบการณ์ในสายการผลิตชิ้นส่วนโลหะอย่างน้อย 2 ปี

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม

  1 ผู้จบการศึกษาระดับ ปวช. สาขาช่างกลโรงงาน, เทคนิคการผลิต

  2 ผู้มีประสบการณ์ในสายการผลิตชิ้นส่วนโลหะอย่างน้อย 2 ปี

เครื่องจักร/อุปกรณ์หลัก ประกอบการฝึกอบรม

  1. เครื่อง EDM 

  2. EROWA SYSTEM

เนื้อหาหลักสูตร

1. นิยามของงาน EDM

2. หลักการทำงานของเครื่อง EDM

3. วัสดุที่ใช้ในการทำ Electrode

- การเลือกใช้วัสดุในการทำ Electrode

- การกำหนดจำนวน Electrode ในการ EDM

- การกำหนดขนาด Electrode

4. สารตัวนำในงาน EDM

- คุณสมบัติของสารตัวนำ

- การกำหนดวิธีการฉีดไล่เศษ

- ความสัมพันธ์ระหว่างสารตัวนำกับการกัดกร่อน

5. การใช้คำสั่งในการควบคุมการทำงาน

- รายการคำสั่งของเครื่อง EDM

- การควบคุมขนาดของชิ้นงานสำเร็จ

- การแสดงผลการทำงานบนหน้าจอควบคุม

6. การปฏิบัติงานกับเครื่อง EDM

7. การบำรุงรักษาและความปลอดภัยในงาน EDM

ระยะเวลาการอบรม

4 วัน

จำนวนผู้เข้าอบรม

6 คน

ค่าอบรม/ท่าน

12,000 ฿

- สมัครคอร์ส -

ข้อมูลลูกค้า
จำนวนผู้เข้าอบรม

ตัวเลือกห้อง
จำนวน

จำนวน คืน

จำนวน

จำนวน คืน


ยอดรวมสุทธิ (ไม่รวม VAT 7%)

12,000 ฿


หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

สถาบันไทย-เยอรมัน

700/1 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ถ.บางนา-ตราด กม. 57 ต.คลองตำหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
ติดต่อเรา
crm_dept@tgi.mail.go.th
038-215033-39, 033-266040-44