เทคนิคงาน Wire EDM ระดับที่ 1

41-EDM-11

Basic
วัตถุประสงค์

  ผู้รับการฝึกอบรมสามารถที่จะอธิบายหลักการทำงานของงานWire cut ส่วนประกอบของ เครื่อง Wire cut การจับยึดชิ้นงาน คุณสมบัติของสารตัวนำในงาน Wire cut คุณสมบัติของเส้นลวดที่ใช้ในงาน Wire cut รายการคำสั่งที่ใช้ในการควบคุมการทำงานของเครื่อง Wire cut ปฏิบัติงานกับเครื่อง Wire cut การบำรุงรักษาเครื่อง Wire cut

   

ผู้ควรเข้ารับการอบรม

  1. ผู้ที่จบการศึกษาระดับ ปวช. สาขาช่างกลโรงงาน, เทคนิคการผลิต

  2. ผู้มีประสบการณ์ในสายการผลิตชิ้นส่วนโลหะอย่างน้อย 2 ปี

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม

  1. ผู้ที่จบการศึกษาระดับ ปวช. สาขาช่างกลโรงงาน, เทคนิคการผลิต

  2. ผู้มีประสบการณ์ในสายการผลิตชิ้นส่วนโลหะอย่างน้อย 2 ปี

เครื่องจักร/อุปกรณ์หลัก ประกอบการฝึกอบรม

  1. เครื่อง Wire Cut

เนื้อหาหลักสูตร

1 หลักการทำงานของเครื่อง Wire cut

2 อุปกรณ์ที่ใช้ในการจับยึดชิ้นงาน

3 วัสดุลวดที่ใช้ในงาน Wire cut

4 การใช้คำสั่งในการควบคุมการทำงาน

5 การปฏิบัติงานกับเครื่อง Wire cut

6 การบำรุงรักษาและความปลอดภัยในงาน Wire cut

ระยะเวลาการอบรม

4 วัน

จำนวนผู้เข้าอบรม

6 คน

ค่าอบรม/ท่าน

12,000 ฿

- สมัครคอร์ส -

ข้อมูลลูกค้า
จำนวนผู้เข้าอบรม

ตัวเลือกห้อง
จำนวน

จำนวน คืน

จำนวน

จำนวน คืน


ยอดรวมสุทธิ (ไม่รวม VAT 7%)

12,000 ฿


หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

สถาบันไทย-เยอรมัน

700/1 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ถ.บางนา-ตราด กม. 57 ต.คลองตำหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
ติดต่อเรา
crm_dept@tgi.mail.go.th
038-215033-39, 033-266040-44