เทคโนโลยีแม่พิมพ์ฉีดขึ้นรูปอะลูมิเนียมด้วยแรงดันสูง (HPDC)

42-DCT-01

Basic
วัตถุประสงค์

    เพื่อให้ผู้รับการฝึกอบรมมีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ กระบวนการ Die Casting สมบัติและลักษณะเฉพาะ ของโลหะและโลหะผสม แนวทางการออกแบบและ การผลิตแม่พิมพ์ Die Casting รวมถึงข้อบกพร่องพื้นฐาน ของชิ้นงาน Die Casting และการแก้ไข

ผู้ควรเข้ารับการอบรม

    มีประสบการณ์เกี่ยวข้องกับการผลิตแม่พิมพ์ Die Casting หรือชิ้นงาน Die Casting

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม

    มีประสบการณ์เกี่ยวข้องกับการผลิตแม่พิมพ์ Die Casting หรือชิ้นงาน Die Casting

เครื่องจักร/อุปกรณ์หลัก ประกอบการฝึกอบรม

    -

เนื้อหาหลักสูตร

1. สมบัติ ลักษณะเฉพาะของโลหะและโลหะผสม (Properties, Characteristics and Alloys)

2. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกระบวนการ Die Casting (Introduction to Die Casting)

    - Gravity Die Casting

    - Low Pressure Die Casting

    - High Pressure Die Casting

3. แนวทางการออกแบบและการผลิตแม่พิมพ์ Die Casting (Die Casting Design and Manufacturing)

4. ข้อบกพร่องพื้นฐานของชิ้นงาน Die Casting และการแก้ไข (Common Defects and Remedies)

ระยะเวลาการอบรม

2 วัน

จำนวนผู้เข้าอบรม

12 คน

ค่าอบรม/ท่าน

7,000 ฿

- สมัครคอร์ส -

ข้อมูลลูกค้า
จำนวนผู้เข้าอบรม

ตัวเลือกห้อง
จำนวน

จำนวน คืน

จำนวน

จำนวน คืน


ยอดรวมสุทธิ (ไม่รวม VAT 7%)

7,000 ฿


หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

สถาบันไทย-เยอรมัน

700/1 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ถ.บางนา-ตราด กม. 57 ต.คลองตำหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
ติดต่อเรา
crm_dept@tgi.mail.go.th
038-215033-39, 033-266040-44