เทคโนโลยีแม่พิมพ์ขึ้นรูปโลหะ

42-TDT-11

Basic
วัตถุประสงค์

  ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถอธิบายกรรมวิธีการผลิตชิ้นส่วนโลหะด้วยแม่พิมพ์ , เข้าใจหลักการทำงานและส่วนประกอบ ของแม่พิมพ์ และการเลือกใช้วัสดุในการผลิตชิ้นส่วนโลหะ และแม่พิมพ์ขึ้นรูปโลหะ

ผู้ควรเข้ารับการอบรม

  1. ผู้ที่จบการศึกษาระดับ ปวช. หรือ ม.6

  2. ผู้ที่มีประสบการณ์ทำงานในสายการผลิตชิ้นส่วนโลหะ หรือแม่พิมพ์แม่พิมพ์ขึ้นรูปโลหะ (Stamping Die) อย่างน้อย 1 ปี

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม

  1. ผู้ที่จบการศึกษาระดับ ปวช. หรือ ม.6

  2. ผู้ที่มีประสบการณ์ทำงานในสายการผลิตชิ้นส่วนโลหะ หรือแม่พิมพ์แม่พิมพ์ขึ้นรูปโลหะ (Stamping Die) อย่างน้อย 1 ปี

เครื่องจักร/อุปกรณ์หลัก ประกอบการฝึกอบรม

  แม่พิมพ์ขึ้นรูปโลหะชนิดต่างๆ เช่น Blanking, Progressive

เนื้อหาหลักสูตร

1. หลักการขึ้นรูปชิ้นงานโลหะด้วยแม่พิมพ์

2. เครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตชิ้นงาน

3. ทฤษฎีการตัดและดัดชิ้นงาน

4. ชนิดและส่วนประกอบของแม่พิมพ์

5. ชิ้นส่วนมาตรฐาน

6. วัสดุที่ใช้ทำแม่พิมพ์

ระยะเวลาการอบรม

2 วัน

จำนวนผู้เข้าอบรม

12 คน

ค่าอบรม/ท่าน

6,500 ฿

- สมัครคอร์ส -

ข้อมูลลูกค้า
จำนวนผู้เข้าอบรม

ตัวเลือกห้อง
จำนวน

จำนวน คืน

จำนวน

จำนวน คืน


ยอดรวมสุทธิ (ไม่รวม VAT 7%)

6,500 ฿


หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

สถาบันไทย-เยอรมัน

700/1 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ถ.บางนา-ตราด กม. 57 ต.คลองตำหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
ติดต่อเรา
crm_dept@tgi.mail.go.th
038-215033-39, 033-266040-44