การบำรุงรักษาแม่พิมพ์ปั้มโลหะ

42-TDT-21

Basic
วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้ทราบหลักการทำงานของแม่พิมพ์และชิ้นส่วน ในแม่พิมพ์

  2. เพื่อให้ทราบสาเหตุเบื้องต้นที่มีผลกระทบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นกับแม่พิมพ์

  3. เพื่อให้ทราบการปรับแต่งแก้ไขจุดบกพร่องพื้นฐาน

  4. เพื่อให้ทราบรูปแบบการบำรุงรักษาแม่พิมพ์

ผู้ควรเข้ารับการอบรม

       มีประสบการณ์ด้านแม่พิมพ์  1-2 ปี

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม

       มีประสบการณ์ด้านแม่พิมพ์  1-2 ปี

เครื่องจักร/อุปกรณ์หลัก ประกอบการฝึกอบรม

  1.อุปกรณ์ในการปรับปรุงแม่พิมพ์

  2.แม่พิมพ์ปั๊ม

  3.เอกสาร

เนื้อหาหลักสูตร

  1. หลักการทำงานของแม่พิมพ์

  2.  สาเหตุเบื้องต้นที่มีผลกระทบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นกับแม่พิมพ์

   3. การปรับแต่งแก้ไขจุดบกพร่องพื้นฐาน

   4. รูปแบบการบำรุงรักษาแม่พิมพ์

ระยะเวลาการอบรม

2 วัน

จำนวนผู้เข้าอบรม

15 คน

ค่าอบรม/ท่าน

7,200 ฿

- สมัครคอร์ส -

ข้อมูลลูกค้า
จำนวนผู้เข้าอบรม

ตัวเลือกห้อง
จำนวน

จำนวน คืน

จำนวน

จำนวน คืน


ยอดรวมสุทธิ (ไม่รวม VAT 7%)

7,200 ฿


หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

สถาบันไทย-เยอรมัน

700/1 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ถ.บางนา-ตราด กม. 57 ต.คลองตำหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
ติดต่อเรา
crm_dept@tgi.mail.go.th
038-215033-39, 033-266040-44