การออกแบบระบบขับเคลื่อนทางกลสำหรับระบบอัตโนมัติ

21-MEC-11

Advanced
วัตถุประสงค์

  เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมสามารถที่จะ...

  1. อธิบายโครงสร้างและส่วนประกอบของเครื่องจักรที่เป็นระบบอัตโนมัติ

  2. อธิบายการส่งกำลังประเภทต่าง ๆ และการเปลี่ยนรูปแบบของพลังงานในระบบการส่งกำลัง

  3. เลือกใช้อุปกรณ์ส่งกำลัง  และอุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ ให้เหมาะสมกับสภาพของงานและภาระที่เกิดขึ้น

  4. เข้าใจการติดตั้งและการบำรุงรักษาติดตั้งและบำรุงรักษาอุปกรณ์ในระบบส่งกำลัง

ผู้ควรเข้ารับการอบรม

  ผู้ที่จบการศึกษาระดับ ปวส. สาขาเครื่องกลหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม

  ผู้ที่จบการศึกษาระดับ ปวส. สาขาเครื่องกลหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

เครื่องจักร/อุปกรณ์หลัก ประกอบการฝึกอบรม

  1. ชุดกลไกระบบขับเคลื่อนทางกล  3  ชุด

เนื้อหาหลักสูตร

1. ลักษณะทั่วไปของเครื่องจักรในระบบอัตโนมัติ

2. แรงและความแข็งแรงของวัสดุเบื้องต้น

3. อุปกรณ์ต้นกำลังที่ใช้ในเครื่องจักร เช่น กระบอกสูบ มอเตอร์ไฟฟ้า เป็นต้น

4. การส่งกำลังแบบต่าง ๆ

5. การเลือกใช้อุปกรณ์ส่งกำลังและอุปกรณ์ประกอบสำหรับระบบส่งกำลัง เช่น สายพาน เฟือง บอลสกรู คับปลิ้ง ตลับลูกปืน เป็นต้น

6. การเลือกใช้อุปกรณ์ประกอบต่าง ๆ เช่น นัท  สกรู  สปริง แหวนล็อก เป็นต้น

7. ตัวอย่างชุดทำงานพื้นฐานในระบบอัตโนมัติ เช่น ชุดลำเลียง ชุดจับยึด ชุดป้อน เป็นต้น

ระยะเวลาการอบรม

4 วัน

จำนวนผู้เข้าอบรม

9 คน

ค่าอบรม/ท่าน

10,500 ฿

- สมัครคอร์ส -

ข้อมูลลูกค้า
จำนวนผู้เข้าอบรม

ตัวเลือกห้อง
จำนวน

จำนวน คืน

จำนวน

จำนวน คืน


ยอดรวมสุทธิ (ไม่รวม VAT 7%)

10,500 ฿

สำหรับผู้ที่ผ่านการเรียนระดับกลาง

หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

สถาบันไทย-เยอรมัน

700/1 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ถ.บางนา-ตราด กม. 57 ต.คลองตำหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
ติดต่อเรา
crm_dept@tgi.mail.go.th
038-215033-39, 033-266040-44