ปั้มไฮดรอลิกแบบปรับอัตราการไหล

21-HYD-13

Intermediate
วัตถุประสงค์

  เพื่อพัฒนาความสามารถในการออกแบบ วิเคราะห์พฤติกรรมการทำงานของปั๊มไฮดรอลิกแบบปรับอัตราการไหลชนิดต่างๆ ที่ออกแบบขึ้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบไฮดรอลิกในเครื่องจักรต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ แม่นยำและปลอดภัย

ผู้ควรเข้ารับการอบรม

  1. ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรระบบไฮดรอลิก พื้นฐาน (21-HYD-10)  หรือ

  2. ผู้ที่มีความรู้พื้นฐานและประสบการณ์ด้านไฮดรอลิก

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม

  1. ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรระบบไฮดรอลิก พื้นฐาน (21-HYD-10)  หรือ

  2. ผู้ที่มีความรู้พื้นฐานและประสบการณ์ด้านไฮดรอลิก

เครื่องจักร/อุปกรณ์หลัก ประกอบการฝึกอบรม

  1. Hydraulic Test Bench    1  ชุด

  2. Variable  Hydraulic  Pump

      2.1. Pressure Control Type 1   ชุด

      2.2. Pressure and flow Control Type 1   ชุด

      2.3. Power Constant Control Type 1  ชุด

เนื้อหาหลักสูตร

1. ประเภทคุณลักษณะ และหลักการทำงานของปั๊มไฮดรอลิกชนิดอัตราการไหลคงที่

2. ประเภทคุณลักษณะ และหลักการทำงานของปั๊มไฮดรอลิกชนิดปรับอัตราการไหลได้

3. หลักการควบคุมของปั๊มไฮดรอลิกชนิดปรับอัตราการไหลชนิดต่างๆ เช่น การควบคุมความดัน และอัตราการไหล  การควบคุมแบบกำลังคงที่

4. การคำนวณและการนำปั๊มไฮดรอลิกชนิดต่างๆไปประยุกต์ใช้งาน

5. การปรับตั้งค่าพารามิเตอร์ต่างๆ ของปั๊มไฮดรอลิก

ระยะเวลาการอบรม

2 วัน

จำนวนผู้เข้าอบรม

6 คน

ค่าอบรม/ท่าน

8,500 ฿

- สมัครคอร์ส -

ข้อมูลลูกค้า
จำนวนผู้เข้าอบรม

ตัวเลือกห้อง
จำนวน

จำนวน คืน

จำนวน

จำนวน คืน


ยอดรวมสุทธิ (ไม่รวม VAT 7%)

8,500 ฿

สำหรับผู้ที่ผ่านการเรียนระดับพื้นฐาน

หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

สถาบันไทย-เยอรมัน

700/1 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ถ.บางนา-ตราด กม. 57 ต.คลองตำหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
ติดต่อเรา
crm_dept@tgi.mail.go.th
038-215033-39, 033-266040-44