ระบบควบคุมนิวแมติกไฟฟ้า

21-PNE-21

Intermediate
วัตถุประสงค์

    เพื่อพัฒนาความสามารถ ความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์ การอ่าน การออกแบบ และการต่อวงจรนิวแมติกไฟฟ้า

ผู้ควรเข้ารับการอบรม

    ผู้ที่มีความรู้นิวแมติกพื้นฐาน หรือผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรพื้นฐานระบบนิวแมติก(21-PNE-10)

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม

    ผู้ที่มีความรู้นิวแมติกพื้นฐาน หรือผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรพื้นฐานระบบนิวแมติก(21-PNE-10)

เครื่องจักร/อุปกรณ์หลัก ประกอบการฝึกอบรม

    1. ชุดฝึกนิวแมติก FESTO 6 ชุด

    2. Simulation Software 6 ชุด

เนื้อหาหลักสูตร

1. หลักการพื้นฐานของนิวแมติกไฟฟ้า

2. หน้าที่ การใช้งาน การอ่าน การเขียนสัญลักษณ์และ หลักการทำงาน        ของอุปกรณ์นิวแมติกไฟฟ้า

3. การเขียนวงจรนิวแมติกและวงจรไฟฟ้า การควบคุมแบบ Direct              control และแบบ Indirect control

4. ควบคุมการเคลื่อนที่ของก้านสูบโดยใช้เงื่อนไขของตัวตั้งเวลา ตัวนับ      และเซ็นเซอร์แบบต่าง ๆ

5. หลักการออกแบบควบคุมแบบอัตโนมัติและแบบกึ่งอัตโนมัติ วงจร          หยุดฉุกเฉิน เป็นต้น

6. การควบคุมการทำงานแบบ Sequence และการเขียนไดอะแกรม            แสดงการทำงานของวงจรนิวแมติกไฟฟ้า

7. การตรวจสอบ แก้ไขจุดบกพร่อง และการออกแบบ วงจรระบบควบ          คุมนิวแมติกไฟฟ้าด้วยซอฟต์แวร์

8. การจำลองการทำงานและการปฏิบัติด้วยแบบฝึกหัด การตรวจสอบ

ระยะเวลาการอบรม

3 วัน

จำนวนผู้เข้าอบรม

10 คน

ค่าอบรม/ท่าน

10,000 ฿

- สมัครคอร์ส -

ข้อมูลลูกค้า
จำนวนผู้เข้าอบรม

ตัวเลือกห้อง
จำนวน

จำนวน คืน

จำนวน

จำนวน คืน


ยอดรวมสุทธิ (ไม่รวม VAT 7%)

10,000 ฿


หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

สถาบันไทย-เยอรมัน

700/1 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ถ.บางนา-ตราด กม. 57 ต.คลองตำหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
ติดต่อเรา
crm_dept@tgi.mail.go.th
038-215033-39, 033-266040-44