การซ่อมบำรุงและการแก้ไขระบบนิวเมติกและนิวเมติกไฟฟ้า

21-PNE-32

Intermediate
วัตถุประสงค์

  เพื่อให้มีความรู้และทักษะในงานบำรุงรักษาและซ่อมบำรุงที่เป็นระบบและค้นหาข้อบกพร่อง เพื่อให้ระบบนิวแมติกและระบบนิวแมติกไฟฟ้าทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ผู้ควรเข้ารับการอบรม

  1. ผู้ที่มีความรู้นิวแมติกและนิวแมติกไฟฟ้าพื้นฐาน หรือมีประสบการณ์ด้านนี้

  2. ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรพื้นฐานระบบนิวแมติก (21-PNE-10) และระบบควบคุมนิวแมติกไฟฟ้า (21-PNE-21)

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม

  1. ผู้ที่มีความรู้นิวแมติกและนิวแมติกไฟฟ้าพื้นฐาน หรือมีประสบการณ์ด้านนี้

  2. ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรพื้นฐานระบบนิวแมติก (21-PNE-10) และระบบควบคุมนิวแมติกไฟฟ้า (21-PNE-21)

เครื่องจักร/อุปกรณ์หลัก ประกอบการฝึกอบรม

  1. อุปกรณ์นิวแมติกที่ใช้สำหรับถอด-ประกอบ เช่น ชุดบริการลมอัด กระบอกสูบ และวาล์วต่าง ๆ

  2. แผงทดลองวงจรนิวแมติกไฟฟ้า   

  3. ชุดเครื่องจักรอัตโนมัติ  เช่น  ชุดป้อนชิ้นงาน        ชุดทดสอบชิ้นงาน  และชุดเครื่องเจาะอัตโนมัติ

เนื้อหาหลักสูตร

1. ความหมายของงานบำรุงรักษา การซ่อมบำรุง การวางแผน และการบำรุงรักษาระบบนิวแมติกและนิวแมติกไฟฟ้า เช่น ชุดต้นกำลัง ระบบท่อลม ชุดบริการลมอัด วาล์วต่าง ๆ และกระบอกสูบ

2. การบำรุงรักษาเชิงป้องกันและการวางแผน

3. งานซ่อมบำรุงอุปกรณ์ เช่น การเปลี่ยนชิ้นส่วนที่สึกหรอและชุดอะไหล่ซ่อม การแก้ปัญหาขัดข้องของวงจรนิวแมติกและนิวแมติกไฟฟ้าอย่างเป็นระบบ

4. การอ่านและวิเคราะห์วงจรโดยใช้เอกสารคู่มือประกอบ

5. การบำรุงรักษาอุปกรณ์ และการกำหนดอายุการใช้งานเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาข้อขัดข้องในเครื่องจักรระบบนิวแมติก

6. การค้นหาจุดบกพร่องสำหรับเครื่องจักรที่ใช้ระบบไฟฟ้าและ PLC ควบคุมระบบนิวแมติก

ระยะเวลาการอบรม

2 วัน

จำนวนผู้เข้าอบรม

9 คน

ค่าอบรม/ท่าน

10,500 ฿

- สมัครคอร์ส -

ข้อมูลลูกค้า
จำนวนผู้เข้าอบรม

ตัวเลือกห้อง
จำนวน

จำนวน คืน

จำนวน

จำนวน คืน


ยอดรวมสุทธิ (ไม่รวม VAT 7%)

10,500 ฿


หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

สถาบันไทย-เยอรมัน

700/1 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ถ.บางนา-ตราด กม. 57 ต.คลองตำหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
ติดต่อเรา
crm_dept@tgi.mail.go.th
038-215033-39, 033-266040-44