หลักการทำงานของตลับลูกปืน การติดตั้งและการถอดอย่างถูกวิธี

หลักการทำงานของตลับลูกปืน การติดตั้งและการถอดอย่างถูกวิธี SM-0019

รายละเอียด

-

ประโยชน์ที่จะได้รับ

เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถประกอบตลับลูกปืนเข้ากับเพลาและรูคว้านของชิ้นส่วนเครื่องจักรที่ใช้ในระบบอัตโนมัติได้อย่างถูกต้อง

กลุ่มเป้าหมาย

ช่างเทคนิคและวิศวกรที่รับผิดชอบดูแลในส่วนของการออกแบบ ติดตั้ง สร้างเครื่องจักรและซ่อมบำรุงชิ้นส่วนทางกลในระบบการผลิตอัตโนมัติ

วิธีการอบรม

แบบ classroom 

ระยะเวลา/สถานที่
 • วันที่ จันทร์ 4 มีนาคม 2567 เวลา น. สถาบันไทย-เยอรมัน
 • วันที่ จันทร์ 2 กันยายน 2567 เวลา น. สถาบันไทย-เยอรมัน
หัวข้อ

 1. ประเภทต่างๆของตลับลูกปืนและคุณลักษณะการทำงาน
 2. การวิเคราะห์จุดยึดตรึงแหวนในหรือแหวนนอก
 3. การหาค่าพิกัดงานสวมที่เหมาะสม
 4. การตรวจสอบคุณภาพของชิ้นส่วนเพลาและรูคว้าน
 5. การประกอบตลับลูกปืนแบบสวมคลอน
 6. การประกอบตลับลูกปืนแบบสวมอัดไฮดรอลิค
 7. การประกอบตลับลูกปืนแบบอบร้อน
 8. การปรับระยะคลอนภายในตลับลูกปืนด้วย Lock nut
 9. การปรับแรงภาระเบื้องต้น (Pre-load) ภายในตลับลูกปืนด้วย Lock nut
 10. การทาจาระบีแหวน Lock nut


วิทยากร
อาจารย์ธวัชชัย นุชโสภา

- ลงทะเบียนสัมมนา -ข้อมูลลูกค้า
ยอดรวมสุทธิ

3,700 ฿

สถาบันไทย-เยอรมัน

700/1 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ถ.บางนา-ตราด กม. 57 ต.คลองตำหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
ติดต่อเรา
crm_dept@tgi.mail.go.th
038-215033-39, 033-266040-44