หลักการทำงานของลิ่ม สปลายน์ คัปปลิ่ง และการปรับแนวศูนย์เพลา

(key, spline, Coupling & basic shaft alignment) SM-0024

รายละเอียด

-

ประโยชน์ที่จะได้รับ

เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถประกอบคัปปลิ้งและปรับแนวเพลาหมุน (Shaft alignment) ที่ใช้ในระบบอัตโนมัติได้อย่างถูกต้อง

กลุ่มเป้าหมาย

ช่างเทคนิคและวิศวกรที่รับผิดชอบดูแลในส่วนของการออกแบบ ติดตั้ง สร้างเครื่องจักรและซ่อมบำรุงชิ้นส่วนทางกลในระบบการผลิตอัตโนมัติ

วิธีการอบรม

แบบ classroom

ระยะเวลา/สถานที่
  • วันที่ อังคาร 7 พฤษภาคม 2567 เวลา น. สถาบันไทย-เยอรมัน
  • วันที่ จันทร์ 18 พฤศจิกายน 2567 เวลา น. สถาบันไทย-เยอรมัน
หัวข้อ

  1. ประเภทต่างๆของลิ่มและคุณลักษณะการทำงาน
  2. ประเภทต่างๆของสปลายน์ และคุณลักษณะการทำงาน
  3. เทคนิคการประกอบสปลายน์
  4. ประเภทต่างๆของคัปปลิ้งและคุณลักษณะการทำงาน
  5. เทคนิคการประกอบคัปปลิ้ง
  6. การปรับแนวเพลาหมุน (shaft alignment)
  7. การปรับแนวเพลาหมุนให้มีค่าเยื้องศูนย์ (offset shaft alignment)


วิทยากร
อาจารย์ธวัชชัย นุชโสภา

- ลงทะเบียนสัมมนา -ข้อมูลลูกค้า
ยอดรวมสุทธิ

3,700 ฿

สถาบันไทย-เยอรมัน

700/1 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ถ.บางนา-ตราด กม. 57 ต.คลองตำหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
ติดต่อเรา
crm_dept@tgi.mail.go.th
038-215033-39, 033-266040-44