หลักการทำงานของเฟืองแบบต่างๆ และการหน้าสัมผัสฟันเฟือง

(Gear and Gear surface alignment) SM-0026

รายละเอียด

-

ประโยชน์ที่จะได้รับ

เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถประกอบชุดเกียร์ส่งกำลังของเครื่องจักรระบบอัตโนมัติได้อย่างถูกต้อง

กลุ่มเป้าหมาย

ช่างเทคนิคและวิศวกรที่รับผิดชอบดูแลในส่วนของการออกแบบ ติดตั้ง สร้างเครื่องจักรและซ่อมบำรุงชิ้นส่วนทางกลในระบบการผลิตอัตโนมัติ

วิธีการอบรม

แบบ classroom

ระยะเวลา/สถานที่
 • วันที่ พฤหัสบดี 23 พฤษภาคม 2567 เวลา น. สถาบันไทย-เยอรมัน
 • วันที่ จันทร์ 16 ธันวาคม 2567 เวลา น. สถาบันไทย-เยอรมัน
หัวข้อ

 1. หัวเรื่อง หรือ ชื่อเรื่องการทำงานของเฟืองทดกำลัง และอัตราทด
 2. การทำงานของเฟืองทดกำลัง Parallel shaft Reducing Gear
 3. การทำงานของเฟืองทดกำลัง Worm Reducing Gear
 4. การทำงานของเฟืองทดกำลัง Planetary Reducing Gear
 5. การทำงานของเฟืองทดกำลัง Cycloidal Reducing Gear
 6. การทำงานของเฟืองทดกำลัง Harmonic Reducing Gear
 7. การตรวจสอบ Runout ของฟันเฟือง
 8. การปรับหน้าสัมผัสของฟันเฟือง
 9. การตรวจสอบและปรับตั้งระยะ Backlash


วิทยากร
อาจารย์ธวัชชัย นุชโสภา

- ลงทะเบียนสัมมนา -ข้อมูลลูกค้า
ยอดรวมสุทธิ

3,700 ฿

สถาบันไทย-เยอรมัน

700/1 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ถ.บางนา-ตราด กม. 57 ต.คลองตำหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
ติดต่อเรา
crm_dept@tgi.mail.go.th
038-215033-39, 033-266040-44