กลุ่มวิชา การบริหารจัดการโรงงานผลิตแม่พิมพ์ Mould & Die Factory Management

ค้นหา และเลือกหลักสูตรที่ต้องการอบรม

รายการทั้งหมด (7)

การบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน สำหรับโรงงานผลิตแม่พิมพ์
46-MNT-07
Intermediate
2,900 ฿

การบริหารจัดการบุคลากรในโรงงานผลิตแม่พิมพ์ให้มีสมรรถนะสอดคล้องกับการผลิตแม่พิมพ์
46-MNT-06
Intermediate
2,900 ฿

การบริหารจัดการเทคโนโลยีและวิศวกรรมในกระบวนการผลิตแม่พิมพ์ให้มีประสิทธิภาพ
46-MNT-05
Intermediate
2,900 ฿

การควบคุมต้นทุนการผลิตแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก
46-MNT-03
Advanced
2,900 ฿

การควบคุมคุณภาพแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกเพื่อการส่งมอบ
46-MNT-01
Advanced
2,900 ฿

การควบคุมต้นทุนการผลิตแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ
46-MNT-04
Intermediate
2,900 ฿

การควบคุมคุณภาพแม่พิมพ์ปั๊มโลหะเพื่อการส่งมอบ
46-MNT-02
Intermediate
2,900 ฿

สถาบันไทย-เยอรมัน

700/1 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ถ.บางนา-ตราด กม. 57 ต.คลองตำหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
ติดต่อเรา
crm_dept@tgi.mail.go.th
038-215033-39, 033-266040-44