กลุ่มวิชา Smart Manufacturing

ค้นหา และเลือกหลักสูตรที่ต้องการอบรม

รายการทั้งหมด (4)

การสร้างโปรแกรมควบคุมการเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์ สำหรับการผลิตแบบ HMLV
41-SMF-04
Intermediate
3,300 ฿

เทคโนโลยีเครื่อง CNC อัจฉริยะ ด้วยการเขียนโปรแกรมร่วมกับหุ่นยนต์
41-SMF-03
Intermediate
3,300 ฿

เทคโนโลยีเครื่อง CNC อัจฉริยะ ด้วยการประยุกต์ใช้หุ่นยนต์ร่วม
41-SMF-02
Intermediate
8,000 ฿

การเชื่อมโยงข้อมูลสำหรับเครื่อง CNC เพื่อรองรับระบบการผลิตอัจฉริยะ
41-SMF-01
Intermediate
6,500 ฿

สถาบันไทย-เยอรมัน

700/1 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ถ.บางนา-ตราด กม. 57 ต.คลองตำหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
ติดต่อเรา
crm_dept@tgi.mail.go.th
038-215033-39, 033-266040-44