กลุ่มวิชา การบำรุงรักษาเชิงคาดการณ์ Predictive Maintenance

ค้นหา และเลือกหลักสูตรที่ต้องการอบรม

รายการทั้งหมด (2)

การประยุกต์ใช้การวิเคราะห์ความสั่นสะเทือนในการบำรุงรักษาเชิงคาดการณ์
26-VBA-20
Advanced
15,500 ฿

พื้นฐานการวิเคราะห์ความสั่นสะเทือน
26-VBA-10
Basic
11,000 ฿

สถาบันไทย-เยอรมัน

700/1 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ถ.บางนา-ตราด กม. 57 ต.คลองตำหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
ติดต่อเรา
crm_dept@tgi.mail.go.th
038-215033-39, 033-266040-44