การโปรแกรม PCS7 และ WinCC สำหรับการควบคุม กระบวนการ ระดับพื้นฐาน

22-PRO-41

Advanced
วัตถุประสงค์

  - เพื่อพัฒนาทักษะด้านการใช้งานและการโปรแกรม ระบบ PCS7 สำหรับวิศวกร หรือเจ้าหน้าที่ดูแลระบบควบคุมกระบวนการผลิต

ผู้ควรเข้ารับการอบรม

  - ระดับช่างเทคนิคและวิศวกรและจะต้องผ่านหลักสูตร  (22-PRO-31) Wincc SCADA ระดับพื้นฐาน ของสถาบันมาก่อน

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม

  - ระดับช่างเทคนิคและวิศวกรและจะต้องผ่านหลักสูตร  (22-PRO-31) Wincc SCADA ระดับพื้นฐาน ของสถาบันมาก่อน

เครื่องจักร/อุปกรณ์หลัก ประกอบการฝึกอบรม

  - ชุดฝึก  S7-400                                       4  ชุด

  - PC + Software PCS7                            4 ชุด

  - ET200M                                                4 ชุด

  - สาย  Profibus พร้อม Connectors           4  ชุด

  - สาย Cross-link                                      4  ชุด

เนื้อหาหลักสูตร

- โครงสร้างระบบ PCS7

- การเขียนโปรแกรมโดยใช้ภาษา CFC (Continuous Function Chart)

- การเขียนโปรแกรมโดยใช้ภาษา SFC (Sequential Function Chart)

- การเขียนโปรแกรมโดยใช้ภาษา SCL (Structure Control Language)

- การใช้งาน WinCC  SCADA ร่วมกับระบบ PLC S7

- การเชื่อมต่อระบบ Hardware ใน Process Control

ระยะเวลาการอบรม

4 วัน

จำนวนผู้เข้าอบรม

4 คน

ค่าอบรม/ท่าน

16,000 ฿

- สมัครคอร์ส -

ข้อมูลลูกค้า
จำนวนผู้เข้าอบรม

ตัวเลือกห้อง
จำนวน

จำนวน คืน

จำนวน

จำนวน คืน


ยอดรวมสุทธิ (ไม่รวม VAT 7%)

16,000 ฿

สำหรับผู้ที่ผ่านการเรียนระดับกลาง

หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

สถาบันไทย-เยอรมัน

700/1 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ถ.บางนา-ตราด กม. 57 ต.คลองตำหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
ติดต่อเรา
crm_dept@tgi.mail.go.th
038-215033-39, 033-266040-44