การบำรุงรักษาและแก้ไขเครื่องจักร CNC ระดับพื้นฐาน

23-MAT-10

Basic
วัตถุประสงค์

  1.อธิบายการบำรุงรักษาระบบชิ้นส่วนทางกลในเครื่องจักร CNC ได้

  2.ออกแบบการบำรุงรักษาชิ้นส่วนทางกลในเครื่องจักร CNC ได้

  3.อธิบายการบำรุงรักษาระบบควบคุมในเครื่องจักร CNC ได้

  4.ออกแบบการบำรุงรักษาระบบควบคุมในเครื่องจักร CNC ได้

ผู้ควรเข้ารับการอบรม

  - ผู้ที่มีความรู้พื้นฐานทางด้านไฟฟ้า เครื่องกล และดิจิตอลอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น

  - ผ่านการอบรมหลักสูตร 21-DRC-32 หรือ 21-DRC-10 มาแล้ว

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม

  - ผู้ที่มีความรู้พื้นฐานทางด้านไฟฟ้า เครื่องกล และดิจิตอลอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น

  - ผ่านการอบรมหลักสูตร 21-DRC-32 หรือ 21-DRC-10 มาแล้ว

เครื่องจักร/อุปกรณ์หลัก ประกอบการฝึกอบรม

  - ชุดฝึก CNC Controller (FANUC) 1 ชุด

  - เครื่องจักรกล CNC 1 ชุด

  - เครื่องมือวัดและทดสอบเครื่องจักร 

  - Scope Meter

   

เนื้อหาหลักสูตร

- Axis Unit Ball Screw Change

- ระบบหล่อลื่น

- การตรวจสอบความเที่ยงตรง Axis Unit

- การตรวจสอบความเที่ยงตรง Spindle Unit

- การตรวจสอบสถานะ I/O

- การตั้งค่าระยะการทำงานของ Axis Unit

- การตั้งค่า Zero point return

- ภาพรวมของระบบตัวควบคุม

- ระบบโครงสร้าวภายนอก

- ขั้นตอนการเริ่มต้น

- การยืนยันสถานะการทำงาน

ระยะเวลาการอบรม

3 วัน

จำนวนผู้เข้าอบรม

8 คน

ค่าอบรม/ท่าน

12,000 ฿

- สมัครคอร์ส -

ข้อมูลลูกค้า
จำนวนผู้เข้าอบรม

ตัวเลือกห้อง
จำนวน

จำนวน คืน

จำนวน

จำนวน คืน


ยอดรวมสุทธิ (ไม่รวม VAT 7%)

12,000 ฿


หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

สถาบันไทย-เยอรมัน

700/1 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ถ.บางนา-ตราด กม. 57 ต.คลองตำหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
ติดต่อเรา
crm_dept@tgi.mail.go.th
038-215033-39, 033-266040-44