งานเชื่อมโดยกระบวนการเชื่อมไฟฟ้า 2

24-WET-12

Advanced
วัตถุประสงค์

  1. พัฒนาความรู้ ทักษะ และความปลอดภัยในงานเชื่อมไฟฟ้าตามมาตรฐานสากล
  2. ทราบวิธีการทดสอบงานเชื่อมตามมาตรฐานสากล
  3. ได้รับการรับรองมาตรฐานฝีมือช่างเชื่อมตามมาตรฐานสากลสำหรับการเชื่อมด้านเดียว ให้ได้แนวเชื่อมสมบูรณ์

ผู้ควรเข้ารับการอบรม

  1. ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรกระบวนการเชื่อมไฟฟ้า และทดสอบตามมาตรฐานสากล ภาค 1   (24-WET-11) หรือ
  2. จบการศึกษาตั้งแต่ระดับ ปวช. ขึ้นไป ทางด้านเครื่องกล โลหะ หรือ การผลิต หรือ
  3. ช่างเชื่อมที่มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม

  1. ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรกระบวนการเชื่อมไฟฟ้า และทดสอบตามมาตรฐานสากล ภาค 1   (24-WET-11) หรือ
  2. จบการศึกษาตั้งแต่ระดับ ปวช. ขึ้นไป ทางด้านเครื่องกล โลหะ หรือ การผลิต หรือ
  3. ช่างเชื่อมที่มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี

เครื่องจักร/อุปกรณ์หลัก ประกอบการฝึกอบรม

  1. สถานีฝึกการเชื่อมไฟฟ้า
  2. เครื่องเชื่อมไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์
  **รบกวนตรวจสอบว่าให้ตรงกันทั้ง 2 ภาษา

เนื้อหาหลักสูตร

1. สัญลักษณ์ในงานเชื่อม
2. คุณสมบัติของวัสดุในงานเชื่อมไฟฟ้า
-  เหล็กหล่อ
-  สแตนเลส
3. ปฏิบัติงานเชื่อมไฟฟ้า
-  การเตรียมงานเพื่อใช้เชื่อมในท่ามาตรฐาน
- การเชื่อมวัสดุในท่าเชื่อมมาตรฐาน
4.  กระบวนการทดสอบงานเชื่อมตามมาตรฐานสากล
5. การวิเคราะห์และแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการเชื่อมไฟฟ้า
6. กฎความปลอดภัย
7. การบำรุงรักษาเครื่องมือในงานเชื่อมไฟฟ้า

ระยะเวลาการอบรม

3 วัน

จำนวนผู้เข้าอบรม

7 คน

ค่าอบรม/ท่าน

8,500 ฿

- สมัครคอร์ส -

ข้อมูลลูกค้า
จำนวนผู้เข้าอบรม

ตัวเลือกห้อง
จำนวน

จำนวน คืน

จำนวน

จำนวน คืน


ยอดรวมสุทธิ (ไม่รวม VAT 7%)

8,500 ฿

สำหรับผู้ที่ผ่านการเรียนระดับกลาง

หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

สถาบันไทย-เยอรมัน

700/1 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ถ.บางนา-ตราด กม. 57 ต.คลองตำหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
ติดต่อเรา
crm_dept@tgi.mail.go.th
038-215033-39, 033-266040-44