การเชื่อมทองแดง ทองเหลืองและอลูมิเนียมด้วย MIG

24-WET-53

Basic
วัตถุประสงค์

  เพิ่มประสิทธิภาพ และคุณภาพในงานเชื่อม ทองแดง ทองเหลือง และอลูมิเนียม ด้วยวิธีการเชื่อม MIG ด้วยเทคนิคที่ถูกต้องทันสมัย

ผู้ควรเข้ารับการอบรม

  1. ผู้ที่มีความรู้ในงานฝีมือพื้นฐานอย่างน้อย 1 ปี หรือ

  2. ผู้จบการศึกษาระดับ ปวช. หรือสูงกว่า

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม

  1. ผู้ที่มีความรู้ในงานฝีมือพื้นฐานอย่างน้อย 1 ปี หรือ

  2. ผู้จบการศึกษาระดับ ปวช. หรือสูงกว่า

เครื่องจักร/อุปกรณ์หลัก ประกอบการฝึกอบรม

  1. สถานีฝึกการเชื่อม

  2. เครื่องเชื่อมพร้อมอุปกรณ์

เนื้อหาหลักสูตร

ทฤษฎี (Theory)

1. บทนำ (Introduction)

2. ประเภทของทองแดง ทองเหลือง อลูมิเนียม (Type of  Copper Brass and Aluminium)

3. การเลือกใช้อุปกรณ์ (Select Equipment)

4. แก๊สปกคลุม (Shielding gas)

5. การเลือกลวดเชื่อม (Select Welding Electrode)

6. การปรับค่าตัวแปรในการเชื่อม (Welding Parameter)

7. ความปลอดภัย (Safety)

ปฏิบัติ (Practice)

1. เทคนิคการเชื่อม (Welding Technique)

2. เชื่อมแผ่นทองแดง ท่าราบและท่าขนานนอน (Welding Copper, Flat & Horizontal position, 1G, PA & 1F, PB)

3. เชื่อมแผ่นทองเหลือง ท่าราบและท่าขนานนอน (Welding Brass, Flat & Horizontal position, 1G, PA & 1F, PB)

4. เชื่อมแผ่นอลูมิเนียม ท่าราบและท่าขนานนอน (Welding Aluminium, Flat & Horizontal position, 1G, PA & 1F, PB)

ระยะเวลาการอบรม

3 วัน

จำนวนผู้เข้าอบรม

6 คน

ค่าอบรม/ท่าน

7,500 ฿

- สมัครคอร์ส -

ข้อมูลลูกค้า
จำนวนผู้เข้าอบรม

ตัวเลือกห้อง
จำนวน

จำนวน คืน

จำนวน

จำนวน คืน


ยอดรวมสุทธิ (ไม่รวม VAT 7%)

7,500 ฿


หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

สถาบันไทย-เยอรมัน

700/1 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ถ.บางนา-ตราด กม. 57 ต.คลองตำหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
ติดต่อเรา
crm_dept@tgi.mail.go.th
038-215033-39, 033-266040-44