การโปรแกรม PLC (Siemens)-S7 ระดับกลาง

22-PLC-21

Intermediate
วัตถุประสงค์

  - สามารถเขียนโปรแกรมควบคุมการทำงานภายในระบบควบคุมโดยใช้คำสั่ง และฟังก์ชั่นต่าง ๆ ในกลุ่มคำสั่งเบื้องต้น และคำสั่งเพิ่มเติมได้

  - สามารถใช้งานและสร้างโปรแกรมแบบบล็อคควบคุมการทำงานในระบบควบคุมได้

  - สามารถเขียนโปรแกรมแบบลำดับควบคุมการทำงานในระบบควบคุมได้

  - สามารถเขียนโปรแกรมประมวลผลสัญญาณอนาล็อกควบคุมการทำงานในระบบควบคุมได้

ผู้ควรเข้ารับการอบรม

  - ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมในหลักสูตรการโปรแกรมPLC(Siemens)-S7 ระดับพื้นฐาน (22-PLC-20)  หรือผู้ที่มีประสบการณ์ด้าน PLC-S7 ขั้นพื้นฐานมาก่อน

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม

  - ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมในหลักสูตรการโปรแกรมPLC(Siemens)-S7 ระดับพื้นฐาน (22-PLC-20)  หรือผู้ที่มีประสบการณ์ด้าน PLC-S7 ขั้นพื้นฐานมาก่อน

เครื่องจักร/อุปกรณ์หลัก ประกอบการฝึกอบรม

  - ชุดฝึก PLC S7-300 ยี่ห้อ SIEMENS      6 ชุด

  - ซอฟต์แวร์ STEP7                                 6 ชุด

  - Simulation Module                               6 ชุด

เนื้อหาหลักสูตร

- การใช้คำสั่งและฟังก์ชั่นต่างๆ ในกลุ่มคำสั่งเบื้องต้น และกลุ่มคำสั่งเพิ่มเติม เช่น คำสั่งแปลงข้อมูล และการประมวลผลทางคณิตศาสตร์

- การใช้งานและสร้างบล็อคสำหรับควบคุมการทำงานในระบบควบคุม

- การเขียนโปรแกรมควบคุมการทำงานแบบลำดับ โดยใช้ภาษา S7 Graph ในระบบควบคุม

- การประมวลผลสัญญาณอนาล็อกในระบบควบคุม

ระยะเวลาการอบรม

4 วัน

จำนวนผู้เข้าอบรม

12 คน

ค่าอบรม/ท่าน

13,000 ฿

- สมัครคอร์ส -

ข้อมูลลูกค้า
จำนวนผู้เข้าอบรม

ตัวเลือกห้อง
จำนวน

จำนวน คืน

จำนวน

จำนวน คืน


ยอดรวมสุทธิ (ไม่รวม VAT 7%)

13,000 ฿


หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

สถาบันไทย-เยอรมัน

700/1 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ถ.บางนา-ตราด กม. 57 ต.คลองตำหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
ติดต่อเรา
crm_dept@tgi.mail.go.th
038-215033-39, 033-266040-44