การควบคุมเครื่องกลึง ซีเอ็นซี ระดับที่ 3

41-CNC-13

Advanced
วัตถุประสงค์

  หลังการอบรมผู้เข้าฝึกอบรม
  1. สามารถสร้างและตรวจสอบ NC - Code โดยใช้โปรแกรม Mastercam เพื่อช่วยในการผลิตชิ้นส่วนงานกลึงแบบ 2 - 4 แกนได้ 
  2.  สามารถปฏิบัติงานด้วยเครื่องจักรประเภท Turn Mill (4 Axis) ได้

ผู้ควรเข้ารับการอบรม

  1. ผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปวช.  ปวส.    สาขาวิชาช่างกลโรงงานหรือช่างเทคนิคการผลิต 
  2. หรือที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการควบคุมเครื่องกลึง ซีเอ็นซีระดับ 1, 2

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม

  1. ผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปวช.  ปวส.    สาขาวิชาช่างกลโรงงานหรือช่างเทคนิคการผลิต 
  2. หรือที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการควบคุมเครื่องกลึง ซีเอ็นซีระดับ 1, 2

เครื่องจักร/อุปกรณ์หลัก ประกอบการฝึกอบรม

  1. คอมพิวเตอร์ และโปรแกรม Mastercam

  2. เครื่องกลึงซีเอ็นซีประเภท 2 - 4 แกน

เนื้อหาหลักสูตร

1. การออกแบบกระบวนการผลิตและการกำหนด

เงื่อนไขในการทำงานที่เหมาะสม

2. การสร้างทางเดินของเครื่องมือตัดสำหรับ

 งานกลึง 2 แกน (ZX)

3. การสร้างทางเดินของเครื่องมือตัดสำหรับ

งานกลึง 3 - 4 แกน (ZXCY)

4.  การกำหนด Post processor สำหรับการ   สร้าง NC - Code

5.  การปฏิบัติงานด้วยเครื่องกลึงซีเอ็นซีประเภท   2 - 4 แกน (Turn Mill Machine)

ระยะเวลาการอบรม

3 วัน

จำนวนผู้เข้าอบรม

6 คน

ค่าอบรม/ท่าน

11,000 ฿

- สมัครคอร์ส -

ข้อมูลลูกค้า
จำนวนผู้เข้าอบรม

ตัวเลือกห้อง
จำนวน

จำนวน คืน

จำนวน

จำนวน คืน


ยอดรวมสุทธิ (ไม่รวม VAT 7%)

11,000 ฿

สำหรับผู้ที่ผ่านการเรียนระดับกลาง

หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

สถาบันไทย-เยอรมัน

700/1 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ถ.บางนา-ตราด กม. 57 ต.คลองตำหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
ติดต่อเรา
crm_dept@tgi.mail.go.th
038-215033-39, 033-266040-44