การปรับปรุงประสิทธิภาพในการตัดเฉือน

41-CNC-22

Advanced
วัตถุประสงค์

  ผู้รับการฝึกอบรมได้มีความรู้ความเข้าใจในขั้นตอนและวิธีการปรับปรุงกระบวนการทำงานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตทำให้สามารถลดต้นทุนในการผลิตชิ้นงานได้

ผู้ควรเข้ารับการอบรม

  1. ผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการใช้เครื่องจักรพื้นฐาน 
  2. ผู้ที่เกี่ยวข้องกับสายงานการผลิตอย่างน้อย 3 ปี 
  3. ผู้ที่สนใจการเพิ่มขีดความสามารถในกระบวน       การผลิต

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม

  1. ผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการใช้เครื่องจักรพื้นฐาน 
  2. ผู้ที่เกี่ยวข้องกับสายงานการผลิตอย่างน้อย 3 ปี 
  3. ผู้ที่สนใจการเพิ่มขีดความสามารถในกระบวน       การผลิต

เครื่องจักร/อุปกรณ์หลัก ประกอบการฝึกอบรม

  -

เนื้อหาหลักสูตร

1. กระบวนการผลิตด้วยวิธีการตัดเฉือน
              - กระบวนการขึ้นรูปด้วยวิธีการตัดเฉือน
              - ปัจจัยที่เกี่ยวข้องในกระบวนการผลิต
              - เครื่องมือที่ใช้ในกระบวนการตัดเฉือน
2. เศรษฐศาสตร์ในกระบวนการผลิต
             - การผลิตภายใต้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด
             - หลักการเพิ่มประสิทธิภาพเพื่อลดต้นทุน
             - หลักการว่าด้วยผลตอบแทน
3. ความสามารถในกระบวนการผลิต
             - การเลือกวิธีการทำงานให้เหมาะสม
             - การเลือกเครื่องมือตัดให้เหมาะสม
             - เทคนิคการลดขั้นตอนเพิ่อให้ผลสำเร็จสูงขึ้น
             - การเลือกอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพสูงสุด
4. ความสำคัญของการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต
- ผลสัพธ์ที่เปลี่ยนแปลงหลังการปรับปรุง
- การกำหนดขั้นตอนในการคำนวณ

ระยะเวลาการอบรม

1 วัน

จำนวนผู้เข้าอบรม

15 คน

ค่าอบรม/ท่าน

3,400 ฿

- สมัครคอร์ส -

ข้อมูลลูกค้า
จำนวนผู้เข้าอบรม

ตัวเลือกห้อง
จำนวน

จำนวน คืน

จำนวน

จำนวน คืน


ยอดรวมสุทธิ (ไม่รวม VAT 7%)

3,400 ฿

สำหรับผู้ที่ผ่านการเรียนระดับกลาง

หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

สถาบันไทย-เยอรมัน

700/1 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ถ.บางนา-ตราด กม. 57 ต.คลองตำหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
ติดต่อเรา
crm_dept@tgi.mail.go.th
038-215033-39, 033-266040-44