การเขียนโปรแกรม ซีเอ็นซี สำหรับงานกลึง

41-CNC-51

Basic
วัตถุประสงค์

  ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถเข้าใจวิธีการทำงานเบื้องต้นของเครื่องจักร CNC และสามารถเขียนโปรแกรมควบคุมการทำงานของเครื่องกลึง CNC 
  โดยใช้ซอฟท์แวร์ Simulation ได้

ผู้ควรเข้ารับการอบรม

  1. ผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช. ทางด้านเครื่องกล หรือ

  2. ผู้มีประสบการณ์ในการใช้เครื่องกลึง สามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์และอ่านคำสั่งภาษาอังกฤษได้

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม

  1. ผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช. ทางด้านเครื่องกล หรือ

  2. ผู้มีประสบการณ์ในการใช้เครื่องกลึง สามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์และอ่านคำสั่งภาษาอังกฤษได้

เครื่องจักร/อุปกรณ์หลัก ประกอบการฝึกอบรม

  1. คอมพิวเตอร์

  2. ซอฟท์แวร์ Simulation (Controller Fanuc)

เนื้อหาหลักสูตร

1. บทนำ

2. ระนาบและพิกัดของเครื่อง CNC

3. การเขียนโปรแกรม CNC งานกลึงด้วย โปรแกรม Simulation

- การกำหนด Blankโดยโปรแกร Simulation 

- การติดตั้งเครื่องมือตัด

- กำหนดจุดศูนย์ชิ้นงาน

- สร้าง Setup form / Process sheet

- การเขียนโปรแกรม CNC

- การตรวจสอบโปรแกรม CNC 

- การแสดงผลกราฟฟิคแบบ 2 มิติ

- การแสดงผลกราฟฟิคแบบ 3 มิติ

- การเขียนโปรแกรมวัฏจักร

ระยะเวลาการอบรม

2 วัน

จำนวนผู้เข้าอบรม

12 คน

ค่าอบรม/ท่าน

6,000 ฿

- สมัครคอร์ส -

ข้อมูลลูกค้า
จำนวนผู้เข้าอบรม

ตัวเลือกห้อง
จำนวน

จำนวน คืน

จำนวน

จำนวน คืน


ยอดรวมสุทธิ (ไม่รวม VAT 7%)

6,000 ฿


หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

สถาบันไทย-เยอรมัน

700/1 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ถ.บางนา-ตราด กม. 57 ต.คลองตำหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
ติดต่อเรา
crm_dept@tgi.mail.go.th
038-215033-39, 033-266040-44